kuvakorkeus: 400

Leanin ja robotiikan täydennyskoulutus

Opiskele Lean-johtamisen ja robotiikan erityisosaajaksi

 

Miten robotiikkaa ja Lean-menetelmiä voitaisiin hyödyntää sinun alallasi? Auttaisiko Lean- ja robotiikkatuntemus sinua työllistymään haluamallesi alalle? Osallistu korkeakoulutetuille suunnattuun täydennyskoulutukseen ja opi toteuttamaan tuotantotehokas robottisoluratkaisu Lean-menetelmien avulla yhteistyössä yrityksen kanssa.

Ilmoittautumista koulutukseen on jatkettu! Ilmoittaudu koulutukseen 19.9.2021 mennessä.

 

Ilmoittaudu ja lue lisätietoa koulutuksen sisällöstä Koulutus-sivultamme tai tutustu koulutuksen opinto-oppaaseen.

 

Koulutuksen info-tilaisuus netissä perjantaina 27.8.2021 klo 9-10. Katso koulutuksen info-tilaisuuden nauhoite Youtubesta 

Lean on yksi vaikuttavimmista johtamistavoista

Lean on edelleen yksi vaikuttavimmista johtamistavoista, jolla ohjata kaikkea tuotannollista toimintaa. Lean-filosofia perustuu hukan poistamiseen, tuotannon sujuvoittamiseen ja prosessin virtaviivaistamiseen. Lean-ideologia syntyi viime vuosisadalla, kun Toyotan moottoritehdas muutti käsityksen tuotannosta: Toyota Production System toimi Lean-ajattelun perustana.

Robotiikka muuttaa käsitystämme työstä

Robotiikka kehittyy kovaa vauhtia ja muuttaa käsitystämme työstä, tuotannosta ja työn sisällöstä. Jotta yritykset voisivat hyödyntää uusinta teknologiaa ja sen tarjoamaa kilpailuetua, he tarvitsevat Lean- ja robotiikan osaajia.

Yhteistoiminnalliset robotit eli cobotit ovat joustavan automaation sovelluksia ja tekevät vaivattomasti yhteistyötä ihmisten kanssa. Ne sopivat täydellisesti toistuviin, yksinkertaisiin työvaiheisiin pienten ja keskisuurten sarjojen tuotannossa ja palvelutoiminnassa. Tämän lisäksi cobotteja voidaan käyttää muun muassa erilaisten kappaleiden tai tuotteiden käsittelyyn tai hitsaukseen.

Täydennä osaamistasi Leanista ja robotiikasta!

Tämä on täydennyskoulutus, joka laajentaa opiskelijoiden osaamista erityisesti Lean-menetelmistä ja robotiikasta, jotta he pystyvät toteuttamaan palvelemilleen yrityksille kustannustehokkaita ratkaisuja tuotannon tehostamiseksi. Koulutus on tarkoitettu eri alojen korkeakoulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, mutta myös työssä käyvät huomioidaan haussa. Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.