LUOTA - Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle 

LUOTA-hankkeessa kehitetään turvallisia luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia yhdessä maaseudun mikroyrittäjien ja palveluntarjoajien kanssa. Hanke järjestää tälle kohderyhmälle työpajoja ja turvallisuuskoulutusta eri aihealueista. Kohdealueena on koko Pohjois-Pohjanmaa.

Liity mukaan sähköpostilistallemme!

 

Arvoa asiakkaalle - yhdessä kehittämällä kohti turvallisia palvelukokemuksia 

Miten yrityksessäsi turvallisuuden peruspilarit eli varautuminen, verkostoituminen ja viestintä on huomioitu? Mistä kaikesta asiakkaasi turvallisuuskokemus muodostuu? Tule mukaan päivittämään omaa turvallisuusosaamista!

Turvallisen toimintaympäristön takaaminen asiakkaille sijoittuu vastuullisen liiketoimintajattelun ytimeen.  Järjestelmällinen, kattava ja toimiva turvallisuuden hallinta mielletään olennaiseksi osaksi yrityksen laatua. Turvalliset palvelut tuovat yrityksellesi kilpailuetua ja suoranaista arvoa asiakkaallesi. 

Aiempaa epävakaammassa ja monimutkaisemmassa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää joustavuutta, luovuutta, innovatiivista ajattelua, kokeilukulttuuria, ketteryyttä ja täysin uusia tapoja hankkia ymmärrystä asiakkaista. LUOTA-hankkeessa lähestytään näitä haasteita aktivoimalla maaseudun luontoperustaisia palveluntarjoajia kehittämään palvelujaan turvallisiksi, huomioimaan turvallisuuskokemuksen merkitys sekä viestimään näistä tarkoituksenmukaisesti. Hankkeen tavoitteena on myös auttaa palveluntarjoajia verkostoitumaan ja oppimaan toisiltaan hyviä käytänteitä.

Miten palveluntarjoajat kehittävät ja muokkaavat palvelujaan turvallisiksi? Miten asiakas vakuutetaan, että palvelun käyttäminen on turvallista? Miten voidaan luoda turvallinen palvelukokemus asiakkaalle ja viestiä niistä myös visuaalisesti?  Näihin kysymyksiin etsimme yhdessä ratkaisuja työpajoissa, joita järjestetään Kalajoella, Kuusamossa ja Rokualla.

Lähestymistapana työpajoissa käytetään palvelumuotoilua, joka tarjoaa toiminnallisia ja käytännönläheisiä työkaluja asiakkaiden odotusten ja yksilöllisten tarpeiden ymmärtämiseen, niitä vastaavien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja turvallisen asiakaskokemuksen luomiseen. Palveluntarjoajat voivat viedä työpajojen konkreettisia ja helposti sovellettavia tuloksia helposti ja nopeasti käytäntöön osaksi päivittäistä liiketoimintaa. Tervetuloa kaikki luontoperustaiset yritykset verkostoitumaan työpajoihin ja koulutuksiin!

Elo-syyskuussa 2021 hankkeessa alkavat turvallisuusaiheiset koulutussessiot. Keskeisinä aiheina ovat mm. turvallisuusjohtaminen sekä juridiikkaan liittyvät kysymykset kuten tietosuoja ja tietoturva. 

 

 

 

LUOTA-hanke lyhyesti

Tavoite: Turvallisten luontoperustaisten palvelujen kehittäminen yhdessä Pohjois-Pohjanmaan alueen palveluntarjoajien ja toimijoiden kanssa. 
Hankeaika: 1.3.2021 - 31.12.2022 
Hankkeen toteutus: Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk) 
Rahoitus: LUOTA on 100%:sti EU:n rahoittama aktivointihanke. 
Yhteistyökumppanit: Naturpolis OyHumanpolis Oy sekä muita alueellisia kehittämisyhtiöitä, matkailuyhdistyksiä ja veturiyrityksiä 

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä mm. 

  • kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen luontoperustaisia palveluja ja palveluntarjoajia sekä tehdään palvelujen turvallisuuteen liittyvä kysely 
  • järjestetään turvallisuuskoulutusta ja turvallisuusviestintätyöpajoja Kalajoella, Kuusamossa ja Rokualla 
  • tunnistetaan luontoperustaisten palvelujen potentiaaliset käyttäjät asiakassegmentoinnin avulla 
  • luodaan turvallisten luontoperustaisten palvelujen palvelutarjooma sekä alustavia liiketoimintamalleja 
  • tuotetaan turvallisuuden viestintään ja markkinoinnin tueksi visuaalinen työkalupakki 
  • autetaan alueen luontoperustaisia palveluntarjoajia verkostoitumaan