Myyntipäiväkirjat

 

Myskin Myyntipäiväkirjat -kirjoitussarja tuo myynnin eri näkökulmia esille mielenkiintoisten vierailevien kirjoittajien avulla. Kirjoitussarjan tavoitteena on erityisesti myyntityön arvostuksen nostaminen ja ahaa-elämyksien herättelyä siitä, miten tärkeitä myynnilliset taidot ovat kaikille – alasta riippumatta. 

 

Myyntipäiväkirjat-sarjan kirjoitukset löytyvät nyt yksien kansien sisästä verkkojulkaisuna Oamkin Journalissa. Kirjoitukset ovat luettavissa täältä. 

Loppusanat

Kirjoittajat: Myski -hankkeen asiantuntijat

 

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeen tapahtumissa oli kolmen vuoden aikana yhteensä lähes 2000 osallistujaa ja yli 300 eri henkilöä erilaisissa valmennuksissa, webinaareissa ja työpajoissa. Nämä osallistujat tulivat yli 50 yrityksestä.  Yrityksistä noin puolet oli mikroyrityksiä ja toinen puoli pk-yrityksiä. Lisäksi hankkeeseen osallistui kaksi suuryritystä ja muutama yhdistys. Hankkeen tavoitteena oli kohdata vähintään 25 yrityksen edustajia, joten siitä näkökulmasta, että hanke saavutti tavoitteensa erinomaisesti. Osallistuneiden yritysten henkilöstöstä suuri osa osallistui useaan hankkeen valmennukseen, webinaariin tai työpajaan. 

 

Myynnin ja myyntiosaamisen uusimpia ja klassisia käytäntöjä sekä tulevaisuudennäkymiä on viestitty hankkeen tapahtumien osallistujille ja muille myynnistä kiinnostuneille käyttämällä monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia. Hankkeen käytössä on uutiskirjeen lisäksi sosiaalisen median kanavista LinkedIn, Instagram ja Youtube-kanava. Näiden avulla lisätään hankkeen vaikuttavuutta ja levitetään myynnin ja myynnin osaamista laajalle. LinkedInin kautta hankkeen toimintoja seuraa yli 450 henkilöä, kun taas Instagramissa seuraajia on lähes 210. Uutiskirjeen kautta hankkeen tuottamat sisällöt tavoittavat kuukausittain lähes 440 tilaajaa. Hankkeen Youtube-kanavalla on yli 20 tilaajaa. 

 

Hankkeen tulokset jäävät elämään hankkeen jälkeenkin. Jos korona haastoi tätäkin hanketta pohtimaan toimintojen järjestämistä, toi se myös paljon uusia mahdollisuuksia esimerkiksi toteutustapoihin. Hankkeen valmennukset ja webinaarit vietiin korona-aikana Zoomiin. Tämä mahdollisti valmennusten ja webinaarien tallentamisen. Näin syntyi Myynnin osaamispankki. Osaamispankki koostuu hankkeessa järjestetyistä valmennus- ja webinaaritallenteista erilaisine myynnin ja myynnin johtamisen työkaluineen. Tämän lisäksi osaamispankista löytyy muita myyntiaiheisia hankkeen tuottamia tallenteita.  

 

Myski-hankkeen alkuvaiheessa aloitettiin myös erilaisten myyntiaiheisten kirjoitusten kokoaminen. Näistä kirjoituksista luotiin Myyntipäiväkirjat -niminen toimitettu teos, jossa erilaisissa myynnin tehtävissä toimivat henkilöt pohtivat omaa suhdettaan myyntiin ja myynnin johtamiseen sekä muun muassa myynnin nykytrendien vaikutuksia omaan työhön ja oman organisaation myyntitoimintaan. Näiden lisäksi hankkeen avulla on luotu uusia ja uudistettuja sisältöjä myynnin opetukseen toiselle asteelle, ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Näitä sisältöjä on myös testattu esimerkiksi monialaisissa myyntitempauksissa yritysten toimiessa toimeksiantajina. 

 

Kun arvioidaan koulutustoiminnan, erityisesti hankkeessa järjestetyn tyyppisten seminaarien ja webinaarien sekä verkkoon tuotettujen myynnin ja myynnin johtamisen erilaisten materiaalien vaikuttavuutta, on hyvä tarkastella tuloksia kansainväliseen tapaan, kolmesta näkökulmasta. Ensiksi, arvioidaan hankkeen tavoittamien yritysten ja niiden asiantuntijoiden määrää suhteessa tavoitteisiin. Toiseksi, arvioidaan koulutus-, seminaari-, webinaaritapahtumien vaikuttavuutta osallistujien kokeman opetuksen, materiaalien ja sisältöjen laadun perusteella. Kolmanneksi,  hankkeen vaikuttavuutta erityisesti osallistuvien yritysten ja niiden henkilöstön käytännön toimintaan arvioidaan sen perusteella, saivatko osallistujat oman kokemuksensa mukaan koulutuksista ja esimerkiksi hankkeen verkkoon tuottamasta sisällöstä sellaista tietoa ja osaamista, jota he kokevat voivansa soveltaa omassa organisaatiossaan – esimerkiksi myyntiin ja myynnin johtamiseen. 

 

Myski-hankkeen vaikuttavuus on ollut kaikista kolmesta keskeisestä näkökulmasta arvioituna korkealla tasolla, ja hanke on siten lunastanut lupauksia, kehittää erityisesti Oulun seudun pk-yritysten ja oppilaitosten myynnin ja myynnin johtamisen osaamista.