kuvakorkeus:

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön 1.4.2019-31.8.2022

 

Myski-hankkeella on tarkoitus tukea Oulun seudun nousua tunnetuksi myyntiosaamisen osalta. Myynnin merkitys menestystekijänä on noussut tuotantotoiminnan painopisteen siirryttyä yhä enemmän pk-sektoriin. Yritysten kasvun ja työllistämismahdollisuuksien kannalta myyntiosaamisen tason nostoon on panostettava samalla tavalla kuin alueella on jo pitkään panostettu teknologiaosaamiseen. Hankkeen toiminnan avulla alueen yrityksien kannattava myynti ja myynnin arvostus lisääntyvät, yritysten liiketoiminta kehittyy myönteisesti ja alueen työllisyystilanne paranee. 

Hankkeessa syntyy uusi myyntiosaamisen koulutuskokonaisuus

Hankkeen päätyttyä myyntiosaamisen kehittäminen on pysyvä osa koulutus- ja kehittämisohjelmia sekä oppimisympäristöjä. Hankkeessa kehitetään uusi ajankohtaisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaava myynnin koulutuskokonaisuus, joka jalkautetaan hankkeen päätyttyä mukana olevien oppilaitosten tarjontaan ja tarjotaan yrityksille täydennyskoulutuksena.

Hankkeen valmennukset

Koulutuskokonaisuuden ajankohtaisia ja tulevaisuuden myyntityön tarpeita ja sisältöjä tutkitaan, suunnitellaan, pilotoidaan ja arvioidaan hankkeen aikana. Oulun alueen pk-yrityksille tarjotaan hankkeen aikana maksuttomia myyntivalmennuksia. Myyntivalmennuksen sisällöllisiä tarpeita kerätään hankkeen aikana hakemalla tietoa maailmalla myyntiosaamisen saralla arvostetuista koulutusorganisaatioista sekä keräämällä tarpeita Oulun alueen yrityskentältä.

Yritysten myyntivalmennusten lisäksi hankkeessa kehitetään ja valmennetaan opetushenkilöstön pedagogisia valmiuksia toteuttaa myyntiosaamisen koulutuskokonaisuuksia. 

Hanke

Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat Oulun yliopisto ja OSAO. Hankkeen toiminta-alue: Oulu, Kempele, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Hailuoto & Lumijoki. 

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeeseen on saatu Euroopan Sosiaalirahaston rahoitusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 1.4.2019-31.8.2022. Tämän lisäksi kaikki toteuttajat osallistuvat rahoitukseen omalla osuudellaan. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina OSAO, Oulun yliopisto ja BusinessOulu. 

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet:

  • Veikko Seppänen, Oulun yliopisto
  • Jarmo Lauronen, BusinessOulu
  • Antti Rovamo, Koulutuskuntayhtymä OSAO 
  • Jouko Isokangas, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
  • Julia Hakala, Bo LKV Oy
  • Juha Karjalainen, Oulun Osuuspankki
  • Katta Siltavirta, Oulun ammattikorkeakoulu, hankkeen edustaja