kuvakorkeus: 400

Oulun yliopisto tarjoaa uusia varhaiskasvatusalan opintopolkuja

Julkaistu: 1.2.2021 klo 15:30 Ajankohtaista

Oulun yliopisto koordinoi valtakunnallista Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutusta, 1000+ -hanketta. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville, joilla on vähintään 9 kuukautta työkokemusta varhaiskasvatuksen ammatillisista tehtävistä yksityisessä tai kunnallisessa päiväkodissa. Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot sekä suomalaisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteen/ kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot (25 op).

1000+ koulutus on osa kevään korkeakoulujen yhteishakua ja koulutus alkaa syksyllä 2021. Opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi ja koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
Lisätiedot hakemisesta ja hakukelpoisuusvaatimukset löytyvät: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.439749353310

Kevään yhteishaussa Oulun yliopistossa on tarjolla ensimmäistä kertaa myös erilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 75 op. Kyseiset opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on kasvatustieteen kandidaatin ja/tai kasvatustieteen maisterin tutkinto suoritettuna. Opinnot tuottavat yhdessä aiemman kasvatustieteen tutkinnon kanssa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopettajan tehtäviin.
Lisätietoja näistä erillisistä opinnosta löytyy: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.512019312210

Oulun yliopistossa alkaa myös varhaiskasvatuksen opettajan syventävät eli maisterivaiheen opinnot monimuotokoulutuksena syksyllä 2022. Yliopisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta näiden opintojen toteuttamiseen ja opinnot tulevat vastaamaan varhaiskasvatuslain muutosten tuomiin työelämän vaatimuksiin. Vuodesta 2030 lähtien kelpoisuusehtona päiväkodin johtajan tehtäviin on kasvatustieteen maisterin tutkinto. Maisterivaiheen monimuotokulutuksen suunnittelutyö on käynnissä ja lisätietoja koulutuksesta julkaistaan syksyllä 2021.