kuvakorkeus: 400

Opinto-ohjaajille suunnatun kyselyn vastauksista apua hankkeen tavoitteisiin pääsemisessä

Julkaistu: 5.2.2021 klo 12:00 Ajankohtaista

Kartoitimme Osaava hankkeessa opinto-ohjaajien ajatuksia varhaiskasvatusalan tietoisuuden lisäämisestä wepropol-kyselyllä joulukuun 2020 aikana ja tammikuun 2021 alussa.

OsaaVa hankkeessa yhtenä tavoitteenamme on lisätä kaikkien kouluasteiden opinto-ohjaajien asiantuntemuksen ja tuen avulla varhaiskasvatusalojen koulutusten kiinnostavuutta. Opinto-ohjauksen kentältä saamamme informaatio ohjaa osaltaan työtämme kehittämishankkeessamme.

Varhaiskasvatusalan kehittämiskysymyksiin vastanneiden opinto-ohjaajien ohjauksessa käyttämä työkalupakki tarvitsee päivittämistä varhaiskasvatuksen osalta muuttuvan lainsäädännön ja työelämän tarpeiden näkökulmasta. Alan ammattinimikkeistöä ja tehtävän kuvia muutetaan ja kehitetään ja näistä muutoksista toivotaan ajankohtaista tietoa.

Opinto-ohjaajat toivoivat yhdestä paikasta löytyvää tietoportaalia varhaiskasvatusalan koulutusmahdollisuuksista ja opintopoluista eri asteilla sekä näkemystä ja tietoa opintojen syvällisemmistä sisällöistä. Tällä hetkellä hajallaan ja pirstaleisena oleva tieto esimerkiksi pääsyvaatimuksista ja pääsykokeista alalle hukkuu oppilaitosten sivuille ja opiskelumahdollisuuksien kirjoa on vaikea hahmottaa kokonaisvaltaisesti.

Nuorten ammatinvalintavaiheisiin kaivattiin tietoa ja tukea. Ideana tuli esille peruskoulun ja lukio-opintojen varhaiskasvatuksen opintoja tukeva ainevalintainfo. Teorian ja käytännön suhteesta opiskeluissa sekä tietoa varhaiskasvatusalaa tukevista lisä- ja sivuaineopinnoista toivottiin myös lisää. Tarvitaan tietoa myös varhaiskasvatusalan palkka- ja urakehityksestä sekä työhön sijoittumisesta.

Varhaiskasvatusalan ammattien houkuttavuutta lisäisivät vastaajien mielestä alasta kertovat lyhyet videot esimerkiksi alalla toimivista miehistä ja heidän työpäivistään. Samoin alaan liittyvät visuaaliset esimerkit kuten arki päiväkodissa- vlogi tai muut somekanavien mahdollisuudet alaa kuvaavina elävinä infokortteina olisivat mielenkiintoisia.

Opinto-ohjaajien mielestä varhaiskasvatusalan kiinnostavuutta nuorten keskuudessa voidaan lisätä järjestämällä työelämäjaksoja ja vierailuja varhaiskasvatusalojen työpaikoille, lisäämällä alalla opiskelevien ja siellä työskentelevien mahdollisuuksia kertoa työstään oppilaitoksissa, lähestymällä ammatinvalintatilanteissa uraansa pohtivia tietoiskuilla ja videoilla varhaiskasvatuksen arjesta. Itse tekeminen, kokeminen ja kyseleminen tuovat varhaiskasvatusalaa lähelle nuorta ja herättävät omakohtaista kiinnostusta pedagogiseen tiimityöskentelyyn asiantuntijatyökavereiden kanssa lasten ja perheiden parhaaksi.

Osaava-hankkeessa kehitämme työelämän ja nuorten kohtaamista varhaiskasvatuksen kummitoimintamallin avulla. Kummitoimintamallin avulla tuodaan esille varhaiskasvatusalalla toimivien miesten uratarinoita, ajatuksia työstä ja lisätään tietoisuutta alan työvoiman tarpeesta ja työn sisällöistä sekä opiskelumahdollisuuksista alan eri ammateissa. Kummitoimintamalli todetaan opinto-ohjaajien mielestä erinomaisena tapana lähestyä ja informoida nuoria, joiden tulevaisuuden työelämän tavoite, on tehdä merkityksellistä työtä.

Terveisin,
Marja Keväjärvi, asiantuntija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.