kuvakorkeus: 400

Innostu kehittämään yhdessä asiantuntijatiimin ja työyhteisöjen kanssa!

Julkaistu: 4.2.2021 klo 09:08 Ajankohtaista

Kehittämistyö, jota hankkeissa tehtävä työ on, syntyy aina tarpeesta muuttaa asioita, palveluja, rakenteita tai käytäntöjä paremmiksi ja tarkoituksenmukaisemmiksi. Kysymys on jokapäiväisen arkielämämme, työelämän ja yhteiskuntamme keskeneräisistä kohdista, joihin hanketyössä vaikuttamalla muutumme, opimme ja kehitymme. Hanketyön palkitsevuus onkin sen vaatimuksessa eri osapuolille, kyetä jakamaan ja antamaan puolin ja toisin. Yhteinen kehittämispohdinta vaatii tekijöiltä ujouden karistamista ja omaan sekä toisten ammattitaitoon ja kokemukseen luottamista.

Hanketyössä on parhaimmillaan kysymys oppimisesta. On todella palkitsevaa liittyä yhteistyöverkostoihin, joilla on sama päämäärä ja tavoite, mutta erilaiset näkökulmat ja vahvuudet. Hanketyö on uuden tiedon ja tekemisen auraamista ja kärkenä olemista. Tämä vaatii tekijöiltään epävarmuuden sietämistä, koska valmiita vastauksia ei ole, ja hyvät eteenpäin vievät kysymyksetkin on usein itse keksittävä. Hanketyössä ei ole kiellettyjä ajatuksia. Tavoitetta kohti suuntaaville uskaliaille ideoille on paikka ja mahdollisuus tulla näkyviksi. On vain huomioitava mahdollisuus, että ideat eivät läheskään aina johda tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin eivätkä omat ideat ole aina parhaita, joskus ne vain herättelevät kurkistamaan vielä kartoittamattomille poluille. Hanketyö haastaa parhaimmillaan tekijäänsä ylittämään ja yllättämään itsensä. Luovuus on työskentelyssä sallittua ja oman persoonan likoon laittaminen välttämätöntä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Korjausliikkeitä on helppo tehdä luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä.

Myös varhaiskasvatuksen opintopoluille haluttiin selkeyttä ja helpotusta, lakimuutoksia on tulossa ja työelämän rooleihin tulee tätä kautta muutoksia tulevaisuudessa. Alalla vaanii työvoimapula ja miehiäkin toivotaan lisää varhaiskasvattajiksi. Kun korkeakoulut, sekä toisen asteen oppilaitokset tunnistivat saman kehittämisen tarpeen ja tahtotilan, oli aika hankkia rahoitus ja työlle tekijät. Syntyi ydintiimi, joka muodostui viiden oppilaitosorganisaation asiantuntijoista sekä tiimin ympärille kehittyvästä laajasta yhteistyöverkostosta. Kehittämistyön oli lupa alkaa.

Parhaimmillaan hanketyö linkittyy aina vahvasti mukana olevien organisaatioiden tavoitteisiin ja käytäntöihin. Yhteinen kehittämistyö vahvistaa olemassa olevia ja synnyttää uusia yhteistyörakenteita työelämän toimijoiden kanssa sekä syventää luottamusta oppilaitosten välillä sekä oppilaitosten ja työelämän välillä. Oppiminen lisääntyy kaikilla tasoilla ja hyvät käytännöt leviävät. Työyhteisöihin on mahdollista tarjota näköaloja, jotka puolestaan antavat impulssia uusille kehittämistarpeille ja innovaatioille. Hanketyö antaa tekijälleen pähkinöitä purtavaksi ja nuotioita sytytettäväksi.

Hanketyössä voi tulenkantajana valaista ja tuoda kipinää omaan ja toisten työhön.

Terveisin,
Marja Keväjärvi, asiantuntija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.