kuvakorkeus: 400

Tietoa varhaiskasvatusalan opintopoluista ja kelpoisuusehdoista löytyy nyt omalle sivustolleen koottuna

Julkaistu: 1.3.2021 klo 08:45 Ajankohtaista

OsaaVa-hankkeen yhtenä tavoitteena on sujuvoittaa varhaiskasvatusalan opintopolkua ja helpottaa täydennyskouluttautumista. Päämäärän saavuttamiseksi yksi hankkeen toimenpiteistä on  varhaiskasvatusalan opintoportaalin rakentaminen. Opintoportaalin tarkoituksena on koota yhteen hankkeessa mukana olevien oppilaitosten varhaiskasvatuksen opinnot ja koota nämä toisistaan irralliset opintokokonaisuudet tavoitteelliseksi prosessiksi, joka kattaa kokonaisen jatkumon varhaiskasvatuksen eri koulutustasoilla. Opintoportaalista löytyy lisäksi tietoa esimerkiksi varhaiskasvatusalan eri ammattien kelpoisuusehdoista sekä alan ammattilaisten haastatteluja omista urapoluistaan.

OsaaVa -hankkeen opintoportaali on nyt avattu osoitteessa: www.opiskelevarhaiskasvatusta.fi

Sivuston rakentamista on tarkoitus kehittää edelleen koko OsaaVa -hankkeen ajan ja tavoitteena on, että se jäisi toimivaksi varhaiskasvatusalan opintojen tietosivustoksi myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Terveisin,
Miia Verbrugge, miia.verbrugge(at)oulu.fi 
projektikoordinaattori, Oulun yliopisto