Kehitämme osaamista ja johtamista hoitotyön muuttuviin tarpeisiin

 

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan osaamista vahvistavat koulutukset ja työpajat palveluorganisaatioiden henkilöstölle ja esimiehille sekä opetushenkilöstölle. Koulutukset tullaan järjestämään vuonna 2022.

Osaamistarpeiden kartoituksen tuloksena saatua tietoa aivoverenkiertohäiriötä sairastavan henkilön hoitopolun eri vaiheissa tarvittavasta osaamisesta ja mahdollisista osaamisen vajeista hyödynnetään esimerkiksi kartoitettaessa uusien tehtävänkuvien tarvetta.

Osaamistarpeiden kartoituksen tulosten perusteella suunnitellaan ja toteutetaan koulutuspaketit AVH-potilaan hoitopolun eri vaiheisiin. Konkreettinen osaamisen kehittämisen toimintamalli AVH-potilaan hoitopolun eri vaiheisiin rakennetaan ja jalkautetaan Pohjois-Pohjanmaan sote-tuotantoalueelle.