kuvakorkeus:

Positiivisen johtamisen valmennukset ja asiantuntijapalvelut

 

PoJo-hankkeen valmennuksia ja asiantuntijapalveluita toteutetaan sekä avoimina alueellisina koulutuksina ja tapahtumina että organisaatiokohtaisesti räätälöiden. Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi organisaation johto, esimiehet, tiimit tai koko henkilöstö.

 

 

 

PoJo-hankkeen valmennukset ja asiantuntijapalvelut perustuvat positiivisen organisaation PRIDE-teorian osa-alueille:

(P) Johda käytänteitä! (Positive practices)
Tässä osiossa tunnistetaan, jaetaan ja kehitetään organisaation myönteisiä käytänteitä, jotka edistävät muita positiivisen organisaation osa-alueita (vuorovaikutusta ja yhteistyötä, vahvuuksien tunnistamista, hyödyntämistä ja kehittämistä, myönteisiä tunteita ja ilmapiiriä). Valmennusten läpileikkaavana toimintatapana on fasilitointi: osana valmennusta osallistuja tutustuu ja saa käyttöönsä fasilitoivia menetelmiä.

(R) Johda vuorovaikutusta! (Relationship enhancement)
Tässä osiossa osallistuja perehtyy vuorovaikutuksen, ihmissuhteiden ja yhteistyön merkitykseen ja hyötyihin organisaatiossa. Tavoitteena on edistää osallistujan valmiuksia ihmisten välisen vuorovaikutuksen, yhteistyön sekä ryhmäprosessien johtamiseen sekä oman vuorovaikutuksen kehittämiseen. Keskeisinä menetelminä osiossa ovat LUONTAISET TAIPUMUKSET ™ -malli ja -analyysit sekä dialogisuus.

(I) Johda vahvuuksia! (Individual attributes)
Tässä osiossa osallistuja perehtyy vahvuuksien merkitykseen ja hyötyihin yksilön ja organisaation kannalta. Hän tutustuu positiivisen psykologian laajan vahvuusnäkemyksen kautta vahvuuksien erilaisiin lajeihin ja ottaa haltuunsa työkaluja vahvuuksien tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja vahvuuslähtöiseen johtamiseen eri osa-alueilla.  Keskeisenä menetelmänä osiossa on laaja-vahvuusnäkemys.

(D) Johda itseäsi ja muita! (Positively deviant leadership)
Tässä osiossa osallistuja perehtyy positiivisen johtamisen määritelmään ja tieteenfilosofiseen taustaan. Osallistuja tarkastelee ihmiskäsitystään, arvojaan, asenteitaan ja ajatteluaan ja reflektoi omaa toimintaansa johtajana. Tavoitteena on kehittää johtajuutta positiiviseen, humanistiseen suuntaan. Keskeisenä menetelmänä on työnohjauksellinen työskentely.

(E) Johda tunteita! (Emotional well-being)

Tässä osiossa perehdytään myönteisten tunteiden ja ilmapiirin merkitykseen organisaatioissa. Osallistuja oppii tunnistamaan, käsittelemään ja sitä kautta johtamaan omia ja toisten ihmisten tunteita ja organisaation tunneilmapiiriä. Keskeisenä menetelmänä on tunnetaitovalmennus.

Starttipäivät 

PoJo-hanke on käynnistynyt starttipäivillä kevään ja syksyn 2020 aikana. Starttipäivissä on luotu katsaus positiivisen johtamisen ja organisaation teemoihin ja tutustutaan hankkeen mahdollisuuksiin organisaatioille. Starttipäivät on tarkoitettu hankkeen kohderyhmään kuuluvien organisaatioiden johdon edustajille. Starttipäivä on sisääntuloväylä hankkeeseen, ja antaa kokonaiskuvan hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista. 

Hankkeen starttipäivät

Tällä hetkellä ei ole tiedossa avoimia starttipäiviä. 
Jos haluat mukaan hankkeeseen täytä tarvekartoituskysely.
Voit sen jälkeen ilmoittautua avoimiin palveluihin, jotka löytyvät tältä sivulta sekä sivulta "Valmentajavalmennukset".

Yhteiset valmennukset ja ryhmät 

Tässä tiedotamme hankkeessa mukana olevien organisaatioiden johdolle ja henkilöstölle tarkoitetuista yhteisistä palveluista. Yhteiset valmennukset tukevat organisaatiokohtaisia palveluita ja mahdollistavat verkostoitumisen ja toisilta oppimisen. 

Vuosi 2022 

 

Positiivisen organisaation osa-alueet ja PRIDE-teoria tutuksi

 

Tässä viidestä itsenäisestä info-webinaarista koostuvassa sarjassa pääset tutustumaan PRIDE-teorian eli positiivisen organisaation osa-alueisiin ”yksi kirjain kerrallaan”. Webinaari sisältää teoriaa, käytäntöä ja PoJo-hankkeen kokemuksia, ja lisäksi sinulla on mahdollisuus kysyä lisää hankkeen asiantuntijoilta. Mukana ovat Sanna Wenström ja Lea Veivo. Webinaarit tallennetaan ja tallen-teet tulevat PoJo-verkoston Facebook-ryhmään.
Webinaareihin ei ole ennakkoilmoittautumista. Poimi linkki itsellesi talteen ja kalenteriin alla olevasta esitteestä tai liity mukaan PoJo-verkoston ryhmän TAPAHTUMAT-osion kautta.

Webinaarit pidetään ZOOM-yhteydellä maanantaisin klo 15–16

7.2. D: Johdanto, positiivinen johtaminen ajatteluna ja toimintana 
14.2. R: Vuorovaikutuksen ja yhteistyön johtaminen 
14.3. I: Vahvuuksien johtaminen 
21.3. E: Myönteiset tunteet, tunneilmapiirin johtaminen
4.4 P: Myönteisten käytänteiden johtaminen
 


Positiivinen johtaminen tutuksi -valmennus

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole olleet mukana hankkeen koulutuksissa ja jotka haluavat saada perustiedot positiivisesta johtamisesta.
Valmennus on osa PoJo-hankkeen valtakunnallisen verkoston toimintaa ja kaikille avoin ja maksuton.
Osallistuminen kuitenkin edellyttää sitoutumista koko kokonaisuuteen, johon kuuluvat pienet ennakko- ja välitehtävät sekä kolme webinaaria. Webinaarit ovat luonteeltaan osallistavia, eikä niitä tallenneta.
Ennen ilmoittautumista varmista, että kaikki ajankohdat sopivat sinulle kokonaisuudessaan ja pystyt osallistumaan myös webinaarissa käytäviin pienryhmäkeskusteluihin.
Valmennus toteutetaan kolmena peräkkäisenä maanantaina klo 14-16
 
Alustavat sisältöteemat
  • 25.4. Positiivisen johtamisen lähtökohdat ja PRIDE-teoria; positiivinen johtaminen vuorovaikutuksena
  • 2.5. Vahvuuksien johtaminen, myönteiset käytänteet
  • 9.5. Positiivisena johtajana kehittyminen
    (Muutokset ovat mahdollisia)
Valmennukseen otetaan 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen tapahtuu tästä linkistä
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on mahdollista ilman kustannuksia 10.4. mennessä.
Ilmoittautuneille lähetetään ohje ennakkovalmistautumiseen sekä verkkolinkit viikolla 15.
Kouluttajana toimii Sanna Wenström