Toimenpiteet

Jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuusseurannan pilotointi ja mallintaminen

Työpaketin tavoitteena on tuottaa dokumentaatiot kahdesta elintarvikealan arvoketjusta jäljitettävyys- ja tuoteturvallisuusnäkökulmasta sisältäen eri vaiheisiin ja tarpeisiin soveltuvat kaupalliset, kehitystyön alla olevat ja potentiaaliset tulevat teknologiset ratkaisut. Lisäksi tavoitteena on arvioida ratkaisujen soveltuvuutta, hyödyllisyyttä ja kustannusvaikutuksia pilotoitavissa arvoketjuissa.

Tulokset päivitetään Materiaalit-välilehdelle.

Alkuperä- ja muiden tuotetietojen viestiminen kuluttajille

Työpaketin tavoitteena on edistää elintarvikkeiden raaka-aineiden ja jalosteiden alkuperä- ja muiden tuotetietojen ja -turvallisuuden viestimistä kuluttajille sekä vaikuttaa lähiruoan näkyvyyteen samalla lisäten sen saatavuutta ja käyttöä. Lähiruoan tarjonnan nostaminen ja hyödyntäminen matkailutoiminnassa on myös yksi hankkeen tavoitteista.

Tulokset päivitetään Materiaalit-välilehdelle.

Elintarvikealan yritysten kansainvälistyminen (S3P Agri-Food)

Pohjois-Pohjanmaa on liittynyt S3 Agri-Food -teeman Traceability and Big Data -kumppanuusverkostoon. Työpaketissa laajennetaan maakunnan toimintaa verkostossa sekä kartoitetaan muiden kv-verkostojen ja eri kv-hankerahoituskanavien tarjoamia mahdollisuuksia. Työssä lisätään Suomen sisällä maakuntien välistä yhteistyötä ja otetaan oppia verkostossa jo pidempään toimineiden kokemuksista ja hyvistä käytänteistä. Verkostoitumisen hyötyjä tarkastellaan erityisesti alueen yritysten näkökulmasta ja tulostavoitteena on päästä mukaan jäljitettävyys- ja big data -teemoihin liittyviin kansainvälisiin konsortiohankkeisiin sekä integroida maakunnan elintarvikeketjujen yritykset verkostojen ja hankkeiden käytännön toimintaan.

Tulokset päivitetään Materiaalit-välilehdelle.

Hankeviestintä

Hankeviestintä on olennainen osa hankkeen toimenpiteitä. Tietoa hankkeesta, sen tarjoamista mahdollisuuksista ja tuloksista välitetään kohde- ja sidosryhmille hankkeelle laadittavien kotisivujen kautta, Akraamon Facebook-sivun ja uutiskirjeiden kautta, toteuttajien muiden viestintäkanavien kautta (esim. kotisivut, some-kanavat, tapahtumakalenterit ja uutiskirjeet) sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien, kuten alan seminaarien, yhteydessä. Tulosten levityksessä hyödynnetään myös seudullisten toimijoiden viestintäkanavia ja tehdään yhteistyötä muiden meneillään olevien hankkeiden kanssa. Hankkeen tuloksista tuotetaan materiaalia eri mediakanaviin ja lehdistötiedotteita laaditaan tarpeen mukaan. Painettavia materiaaleja ovat A3-juliste ja hanke-esite.

Tulokset päivitetään Materiaalit-välilehdelle.