kuvakorkeus: 400

RUOKARIIHI - Osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle

RUOKARIIHI-hanke jalkauttaa Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategiaa vuosille 2017–2025. Hanke on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville elintarvikealan yrityksille.

RUOKARIIHI-hanke 

  • edistää ICT:n ja muiden teknologioiden käyttöä elintarvikealan yrityksissä
  • lisää elintarvikealan yritysten keskinäistä ja toimalarajat ylittävää yhteistyötä ja verkostoitumista
  • edistää elintarvikealan yritysten vientiä ja kansainvälistymistä.

Järjestämme hankkeen aikana erilaisia tapahtumia elintarvikealan yrityksille ja toimijoille

  • ICT:n ja muiden teknlologioiden hyödyntämistä esitteleviä opintomatkoja ja teematilaisuuksia
  • yritysten keskinäistä ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä edistävän Matchmaking-tapahtuman
  • maakunnallisia lähiruokatreffit-tapahtumia
  • kansainvälistymistä edistäviä kulttuuri- ja ruokamatkailun teematilaisuuksia.

 

Hanke toteutetaan 1.1.2019−31.12.2021 välisenä aikana Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä. Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto).