RUOKARIIHI - Osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle

Hanke on päättynyt 31.12.2021. Tutustu hankkeen tuloksiin Materiaalit-välilehdellä.

RUOKARIIHI-hankkeen tarkoituksena oli Pohjois-Pohjanmaan elintarviketalouden strategian jalkauttaminen vuosille 2017–2025

RUOKARIIHI-hankkeen tavoitteena oli 

  • edistää ICT:n ja muiden teknologioiden käyttöä elintarvikealan yrityksissä
  • lisätä elintarvikealan yritysten keskinäistä ja toimalarajat ylittävää yhteistyötä ja verkostoitumista
  • edistää elintarvikealan yritysten vientiä ja kansainvälistymistä.

Järjestimme hankkeen aikana erilaisia tapahtumia elintarvikealan yrityksille ja toimijoille, muun muassa:

  • ICT:n ja muiden teknlologioiden hyödyntämistä esittelevän opintomatkan ja teematilaisuuksia
  • yritysten keskinäistä ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä edistävän Matchmaking-tapahtuman
  • maakunnallisia lähiruokatreffit-tapahtumia
  • kansainvälistymistä edistäviä kulttuuri- ja ruokamatkailun teematilaisuuksia.

 

Hanke toteutettiin 1.1.2019−31.12.2021 välisenä aikana Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä. Hankkeen päärahoittaja oli Pohjois-Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto).