ICT ja muut teknologiat

ICT:n ja muiden teknologioiden käytön lisääminen elintarvikealan yrityksissä edellyttää sekä tietoisuuden lisäämistä teknologioiden mahdollisuuksista että toimialojen törmäyttämistä keskenään.

RUOKARIIHI-hanke edistää teknologioiden hyödyntämistä järjestämällä

  • kaksi kotimaan opintomatkaa. Matkojen vierailukohteet valitsemme osallistujien kehittämistarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on
    • esitellä elintarvikealan yrityksille ICT:n ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä
    • tutustuttaa ICT- ja teknologia-alan yritykset elintarvikealan tuotantoympäristöihin ja toimintoihin.
  • elintarvikealan yrityksille opintomatkan Anuga FoodTec -elintarviketeknologiamessuille Kölniin Saksaan 23.–26.3.2021. Messuvierailu on peruuntunut koronavirustilanteesta johtuen.
  • kaksi teematilaisuutta, joiden tavoitteena on nostaa elintarvikealan yritysten tietoisuutta ICT:n ja muiden teknologioiden mahdollisuuksista alan kehittämisessä. Huomioimme tilaisuuksissa koko ruokaketjun näkökulman raaka-ainetuotannossa loppukuluttajalle. Tuotantoprosessien automatisoinnin ja erilaisten liiketoimintaa tehostavien tietojärjestelmien lisäksi laadunvalvonta ja jäljitettävyys ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi kehittämistarvekartoituksissa.