Kansainvälistyminen ja vienti

RUOKARIIHI-hankkeen tavoitteena oli edistää elintarvikealan yritysten kansainvälistymistä ja vientiedellytyksiä.

Yhtenä toimenpiteenämme oli koordinoida Pohjois-Pohjanmaan maakuntaosasto Berliinissä tammikuussa 2020 pidettäville kansainvälisille ruoka-alan Grüne Woche -messuille.

Tulokset: 

 

Teematilaisuudet

Hankkeessa järjestettiin 2020 ja 2021 kaksi kotikansainvälistymistä tukevaa kulttuuri- ja ruokamatkailun teematilaisuutta, joiden tavoitteena oli lisätä elintarvikealan yritysten tietoisuutta ja tietämystä ruoan merkityksestä matkailuelämyksissä ja tuoda ideoita ruokakulttuurin tuotteistamiseen. Tilaisuuksien lähtökohtana oli Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tuotteet ja tarinat.

Esittelyt kansainvälisille kutsuvieraille

Maakunnan elintarviketuotteita esiteltiin ulkomaalaisille ruoka-alan kutsuvieraille IAIC 2019 -konferenssissa (The 4th International Agriculture Innovation Conference) Oulun yliopistolla 7.-9.8.2019. RUOKARIIHI-hanke tuotti myös yhteistyössä Ruokajälki-hankkeen kanssa Pohjois-Pohjanmaan elintarviketaloutta esittelevän videon “Turvallista pohjoispohjalaista ruokaa meille ja maailmalle”. Video on tekstitetty sekä suomeksi että englanniksi ja sitä on jaettu myös kansainvälisille verkostoille. 

Alustat ja verkostot

Hankkeessa perehdyttiin myös EU:n Agri-Food-portaaliin sekä muihin EU-verkostoihin. Elintarvikealan yritysten vientiosaamisen kehittämiseksi tehtiin yhteistyötä Elintarvikeviennin Osaaja -hankkeen kanssa.