kuvakorkeus:

Tietoa opiskelijoille

Pyrimme helpottamaan opiskelijoiden pääsyä korkeakouluun sekä työelämäänSuunnittelemme yhteistyössä opettajien kanssa tätä tavoitetta tukevan projektioppimisen mallin sekä laajennamme korkeakouluopintoihin tähtääviä joustavia opintomahdollisuuksia. Yritysten edustajien kanssa suunniteltava mentorointiohjelma tukee opiskelijoiden siirtymistä työelämään antaen mahdollisuuksia ammatilliseen verkostoitumiseen ja arvokkaaseen ajatustenvaihtoon.  

SILTA-hankkeessa tarjoamme opiskelijoille korkeakouluopintoihin ja työelämään valmistavia työpajoja, mentorointia ja projektioppimista.

 

Opiskelijatyöpajat  

Järjestämme työpajoja, joissa mukana on opetushenkilöstön lisäksi opiskelijoita. Näiden työpajojen tavoitteena on arvioida ja kehittää Väyläopintojen toimintatapoja ja tarjontaa yhteistyössä ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöjen ja opiskelijoiden kanssa. 

 

Projektioppiminen 

Suunnittelemme opettajien kanssa yhteistyössä projektioppimisen mallin, jonka tavoitteena on myös valmistaa opiskelijoita ammattikorkeakouluopintoihin. Koulutuksen lähtökohtana ovat opiskelijakeskeiset opetusmenetelmät. Projektioppiminen kehittää opiskelijoiden oma-aloitteista ja työelämälähtöistä oppimista tavoitteellisesti. Opettaja toimii oppimisen valmentajana. 

 

Mentorin löytäminen 

Tavoitteena on, että opiskelija löytää ohjatusti hänen opintoihinsa ja alaansa sopivan työelämämentorin harjoitellen samalla työnhakutaitoja. Järjestämme "Löydä oikea mätsi -tilaisuuksia, joissa opiskelijat, mentoriksi lupautuneet ja opetushenkilöstö voivat tavata luodakseen mentorointisuhteen ja verkostoja työelämään. Hyödynnämme olemassa olevaa YES-kummitoimintaa. Lisäksi mentorin etsinnässä hyödynnämme paikallisia yrittäjäverkostoja.