TIKO-silta

Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli (TIKO-silta) -hankkeen päätavoitteena on lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyömallin tuottaminen. Vuoden 2018 lukiolaki edellyttää korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön lisäämistä, ja tietojenkäsittelyalan yhteistyön tiivistämisen tarve on tullut esille myös meneillään olevan Oamkin koordinoiman LUNO-hankkeen myötä. Tietojenkäsittelyn osalta yhteistyön haasteellisuutta lisää, että lukiot eivät toteuta pakollisia tietojenkäsittelyn kursseja, vaan tietojenkäsittelyalan piirteitä esiintyy useissa oppiaineissa.

TIKO-silta tuottaa konkreettisia keinoja siihen, miten lukiot ja korkeakoulut voivat tehdä yhteistyötä resurssien puitteissa niin, että yhteistyön toteuttamiseen käytössä olevat resurssit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet ja pitemmällä aikavälillä myös elinkeinoelämä mallin toimiessa hyvin. Hankkeen aikana välittyy lukioihin ymmärrystä korkeakouluopinnoista sekä tietojenkäsittelyalan työelämästä, ja vastaavasti korkeakouluihin päin kulkeutuu tietoa lukioiden käytänteistä ja toiminnasta.

Kehitettävä yhteistyömalli on sovellettavissa myös muille tieteenaloille, jotka eivät esiinny lukio-opetuksessa selkeinä oppiaineina. Yhteistyömallissa otetaan huomioon lukioiden ja korkeakoulujen erilaiset lähtökohdat, tarpeet ja resurssit, ja siinä hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia.