TIKO-silta: Tekijät

 

TIKO-silta-hanke toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ja Oulun yliopiston yhteishankkeena niin, että hanketta hallinnoi Oamk.

Oamkin soveltava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (tki-työ) palvelee ja tukee opetuksen lisäksi koko pohjoisen Suomen kehitystä ja uudistaa sen elinkeino- ja työelämää. Hanketoiminnan kautta toteutettava tki-työ on laajamittaista ja monialaista. Oulun yliopisto on yksi Suomen merkittävimmistä innovaatioyliopistoista. Siitä kertoo yli 60 vuosittaista keksintöilmoitusta ja 40 tutkimushankkeista syntynyttä yritystä. Yliopistolla on hyvät yhteydet toimintaympäristöönsä ja laaja kumppanuusverkosto.

Oamkin informaatioteknologian osasto koordinoi TIKO-silta-hanketta. Osaston vahvuus on osaaminen digitaalisten palveluiden sekä IT-laite- ja ohjelmistotuotekehitykseen liittyvän pedagogiikan saralla. Osaston järjestämässä opetuksessa hyödynnetään vahvasti monimuoto- ja verkko-opetukseen liittyviä teknisiä ratkaisuja sekä verkkopedagogiikan metodiikkaa. Tietojenkäsittelyalan pk-yritysten ja osaston välinen yhteistyö on luonut kontakteja, ja yhteistyön kautta on myös välittynyt tietoutta alan osaamistarpeista sekä IT-alan töiden moninaisesta luonteesta. Informaatioteknologian osasto on koordinoinut aiemmin Lukiolaisista nostetta ohjelmistoalalle (LUNO) -hanketta, jossa lukioiden kanssa tehtävä yhteistyö on ollut keskeisessä asemassa.

TIKO-silta-hankkeessa on Oulun yliopistoa edustavana osapuolena INTERACT-tutkimusyksikkö Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta. Tiedekunta edustaa Suomessa erittäin vahvaa IT-alan osaamiskeskittymää, jossa on vahvaa osaamista ulkopuolisenrahoituksen hankkeista erilaisissa rooleissa ja eri rahoitusinstrumenteissa. Lukioyhteistyötä on tehty yli kymmenen vuotta. Yksikössä on vahvaa osaamista yhteistyöstä oppilaitosten kanssa sekä kehitetty erilaisia osallistavia menetelmiä, käytäntöjä ja työkaluja yhteistyössä lasten, nuorten, opettajien ja koulujen kanssa. Tätä osaamista hyödynnetään nyt lukio-korkeakouluyhteistyötä kehitettäessä.