Kirjasto

Kirjaston käyttösäännöt

Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin. Osa kokoelmista ja palveluista on rajattu Oamkin henkilökunnalle ja opiskelijoille. Oulaisten oppimiskeskus palvelee vain Oamkin opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Lainaajaksi rekisteröityessään asiakas sitoutuu noudattamaan oheisia käyttösääntöjä, ja hänen on todistettava henkilöllisyytensä. Asiakas on vastuussa lainaamastaan aineistosta. Kirjastokortin haltijalla tulee olla katuosoite Suomessa, poste restante ei riitä osoitetiedoksi. Asiakkaan tulee ilmoittaa kirjastoon yhteystietojensa muutoksesta. Ilmoituksen voi tehdä kirjastossa, web-lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.

Lainaus

Lainaus ei ole mahdollista ilman kirjastokorttia.

Kirjastokortti

Kirjastokortti on ilmainen. Uusi kortti kadonneen tilalle maksaa 2 €.

Lainattava aineisto ja laina-ajat

  • Yleiskokoelmassa olevat kirjat: 3 viikkoa.
  • Kurssikirjakokoelmassa olevat kirjat: 2 viikkoa.
  • Lehdet: 3 viikkoa, uusinta lehteä ei lainata.
  • CD-levyt: 3 viikkoa.
  • Nuotit ja musiikkikirjat: 4 viikkoa.
  • Videotallenteet: 1 viikko.
  • Käsikirjastoaineisto: yö- ja viikonloppulainoja.

  • Osa aineistosta voi olla ei-lainattavaa.
  • Videotallenteiden lainausoikeus on Oamkin ja OSAOn Kontinkankaan yksikön henkilökunnalla ja opiskelijoilla.

Maksut

Maksuja peritään myöhässä olevasta, palauttamattomasta, kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta, kaukopalvelusta sekä eräistä muista palveluista ja tuotteista hinnaston mukaisesti. 

Kertyneet maksut on maksettava kerralla. Maksettuja maksuja ei hyvitetä takautuvasti.

Asiakas on velvollinen maksamaan myöhästymismaksut myös niissä tapauksissa, ettei hän ole saanut myöhästymisilmoituksia tai lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Lainauskielto

Lainauskielto astuu voimaan, kun asiakkaan lainat ovat vähintään 14 päivää myöhässä tai velkasaldo on vähintään 20 €.

Käsikirjastoaineistosta lainauskielto astuu voimaan, kun aineisto on vähintään 7 päivää myöhässä.

Lainauskielto puretaan, kun velka on maksettu.

Aineiston korvaaminen

Kadottamansa tai vahingoittuneen aineiston lainaaja voi korvata ensisijaisesti hankkimalla vastaavan julkaisun kadonneen tilalle, maksamalla kirjaston korvaushinnaston mukaisen maksun tai maksamalla hänelle palauttamattomista lainoista lähetetyn korvaushinnaston mukaisen laskun. Videotallenteet voi korvata ainoastaan maksamalla kirjaston korvaushinnaston mukaisen maksun tai palauttamattomista lainoista lähetetyn korvaushinnaston mukaisen laskun.

Lainojen uusiminen

Lainoja voi uusia kirjastossa, web-palvelun kautta, sähköpostitse tai puhelimitseVideoaineistoa voi uusia yhden kerran ja muita lainoja 20 kertaa, jos niihin ei kohdistu varauksia. Myöhästyneistä lainoista peritään myöhästymismaksu kirjaston hinnaston mukaan.

Aineiston varaaminen

Aineistoa voi varata maksutta kirjastossa, web-palvelun kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Kirjeenä lähetettävästä saapumisilmoituksesta peritään 2 €, jos asiakas ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitetta kirjastoon.

Elektroninen aineisto

Elektronisten tietokantojen ja kokotekstiaineistojen käyttö kirjaston tiloissa on sallittu kaikille kirjaston asiakkaille. Oamkin henkilökunta sekä opiskelijat voivat etäkäyttää elektronisia aineistoja.

Kaukolainat

Kirjasto tilaa kaukolainoja Oamkin ja OSAOn Kontinkankaan yksikön henkilökunnalle ja opiskelijoille. Kaukopalvelu on maksullista. (Ks. kaukopalveluhinnasto).

Lue lisää kaukopalvelusta täällä >>

Lainaus- ja käyttöoikeuden menettäminen

Jos asiakas ei noudata kirjaston sääntöjä ja ohjeita, hän voi menettää lainausoikeuden tai muun käyttöoikeuden määräajaksi. Käyttöoikeuden rajoituksista ja käyttökielloista päättää kirjastonjohtaja.

Poikkeukset

Mahdollisista poikkeuksista näihin kirjastosääntöihin päättää kirjaston johtaja tai hänen ollessaan estynyt hänen sijaisensa.

Säännöistä on sovittu kirjaston henkilökunnan työkokouksessa 6.6.2000 ja ne on vahvistettu kirjaston johtaja Pirkko Pietiläisen päätöksellä §80/2000 14.6.2000. Käyttösäännöt astuvat voimaan 1.8.2000.

Käyttösääntöihin on tehty muutoksia 29.6.2018. Muutokset on vahvistettu kirjaston johtaja Minna Koistisen päätöksellä §30/2018. 29.6.2018. Käyttösäännöt astuvat voimaan 1.8.2018.