Kirjasto

Rekisteriselosteet

Tietosuojainfo

Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston tietosuojainfon löydät täältä >>

 

Julkaisurekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kirjastonjohtaja Minna Koistinen

3. Rekisterin nimi

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunnan julkaisutoiminnasta tiedottaminen ja tietojen ylläpito. Koska tietokanta on julkinen, tiedot ovat vapaasti kenen tahansa käytettävissä.

Julkaisurekisteriin

5. Rekisterin tietosisältö

Oamkin henkilökunnan julkaisujen bibliografiset tiedot ja asiasanat. Lisäksi vastuullisen tekijän nimi, yksikkö ja julkaisun luokitukset. Rekisteri ei sisällä henkilötunnuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunta toimittaa tiedot rekisteriin vietäväksi. Tietoja voidaan tallentaa jatkuvasti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Säännönmukaista tietojen luovutusta ammattikorkeakoulun ulkopuolelle ei tehdä. Tietoja voidaan luovuttaa Kansalliskirjaston ylläpitämään artikkeliviitetietokantaan Artoon.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on julkinen ja vapaasti kenen tahansa käytettävissä www-selaimen avulla.

9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Henkilörekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa henkilökohtaisen pyynnön perusteella rekisterissä olevien itseään koskevien tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kirjaston henkilökunnalle. Tietojen tarkistus voidaan toteuttaa välittömästi. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusta ei voi tehdä itse.

Julkaisurekisteriin

10. Rekisteritietojen korjaaminen

Julkaisutiedot korjataan tekijän/toimittajan ilmoituksen mukaisesti. Tiedon korjaamisesta huolehtii kirjaston henkilökunta. Kirjastohenkilökunta korjaa oma-aloitteisesti itse huomaamansa virheet.