Niina Torniainen

Project Planning Officer
School of Information Technology [2021]/Information technology

Room: 5C301
040 6672339
etunimi.sukunimi@oamk.fi

More detailed description of position:

Projektisuunnittelijan toimii laboratorioanalyytikkona, tuoden sen alan osaamista painettavan älykkyyden ja painettavan elektroniikan hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Molekyylien lisäksi hän on perehtynyt valikoituihin painoteknisiin toteutuksiin ja testaamiseen. Hän osallistuu myös laboratorioiden toimintaan liittyvien hankintojen suunnitteluun, ja laboratorioiden kehittämiseen. Hän omaa itsenäiset työskentelytavat, mutta osaa toimia myös ryhmässä, tuoden oman osaamisensa esille. Hän omaa myös hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot. Hankkeissa tehtävään sisältyy julkaisutoiminta. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa osaamiseensa liittyvän opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.n painoteknisiin toteutuksiin.

Publications

Publications

Immediate superior

Susanna Kujanpää