henkilökorttikuva/photo

Marjo Sormunen

Viestintäasiantuntija
Public Relations
Kotkantie campus
040 8263889
etunimi.sukunimi@oamk.fi

More detailed description of position:

Viestintäasiantuntijan tehtävänä on toimia Oamkin johdon tukena strategian toteuttamisessa viestinnän ja markkinoinnin keinoin sekä Oamkin brändin mukaisesti. Viestintäasiantuntija tukee koko Oamkin viestintäosaamista, konsultoi ja kehittää viestintäkulttuuria ja -tapoja. Lisäksi toimin henkilöstöintra Heimon päätoimittajana, tuotan sisältöä ammattikorkeakoulun eri kanaviin ja osallistun eri tapahtumien järjestämiseen. Osallistun myös opiskelijamarkkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Publications

Publications

Immediate superior

Anu Skog