henkilökorttikuva/photo

Antti Kemppainen

Lehtori
TKI-yksikkö/Vähähiilisyys

050 4739300
etunimi.sukunimi@oamk.fi

Esimies

Arman Kouch