Tiina Mattila

Harjoittelija
Tekniikan ja Luonnonvara-alan yksikkö/Luonnonvara-ala


etunimi.sukunimi@oamk.fi
Sivutoiminen

Esimies

Satu Välijärvi