henkilökorttikuva/photo

Sari Ahvenlampi

Laatupäällikkö
Kehittäminen ja koulutuksen tuki/Laatu

Työhuone: 7F312 (F-siipi)
050 5438624
etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tarkempi tehtävänkuvaus

Vastaa laatujärjestelmän kehittämisestä ja järjestelmään liittyvän raportoinnin toteuttamisesta. Lisäksi koordinoi ammattikorkeakoulussa kestävään kehitykseen liittyvää kehitystyötä. Toimii kansallisissa ja Oulun korkeakoulukonsernin yhteistyöryhmissä sekä korkeakoulun yhteyshenkilönä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) suuntaan.

Julkaisut

Henkilön julkaisut Juulissa

Esimies

Jyrki Laitinen