Eija Svanberg

Lehtori
Liiketalouden yksikkö/Liiketalous

040 1415365
etunimi.sukunimi@oamk.fi
Vastaanotto­aika: Ota yhteyttä sähköpostilla. Please contact by e-mail.

Tarkempi tehtävänkuvaus

Liiketalous, johtaminen, harjoittelun ohjaus ja tuutorointi, hankkeet.

Julkaisut

Henkilön julkaisut Juulissa

Esimies

Jaana Rissanen

Lisätietoja

Linkki tuutorajanvaraustaulukkoon:
https://oamk-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/esvanber_oamk...