henkilökorttikuva/photo

Heli Kuula

Lehtori
Kulttuurialan yksikkö/Tanssi

Työhuone: E3624
050 3561701
etunimi.sukunimi@oamk.fi

Julkaisut

Henkilön julkaisut Juulissa

Esimies

Anssi Kirkonpelto

Lisätietoja


Pää- ja sivulajiopinnot / baletti
Tanssipedagogiikka / baletti
Pedagoginen perusta
Kehonhuolto / astangajooga
Opintojen ohjaus
Työ- ja työelämäharjoittelun ohjaus
Opinnäytetöiden ohjaus
Oamk Dance EK luokan toiminnan suunnittelu ja ohjaus