henkilökorttikuva/photo

Arja Räinä-Räisänen

Koulutussuunnittelija
Ammatillinen opettajankoulutus/Ammatillinen opettajakoulutus
Kontinkankaan kampus
Työhuone: Louhi E1235
050 3750269
etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tarkempi tehtävänkuvaus

Täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut Hanketyö ja ammatillisten opettajien täydennyskoulutus

Esimies

Erja Kotimäki

Sijainen

Päivi Haapakoski