henkilökorttikuva/photo

Tomi Tuomaala

Researcher
School of Information Technology [2021]/Information technology

Room: 3736
050 5681760
etunimi.sukunimi@oamk.fi

More detailed description of position:

Tutkijan vastuulla on painettavaan elektroniikkaan ja painettavaan älykkyyteen liittyvien laboratorioiden kehittäminen ja ylläpito, laitteiden käyttö ja prosessien hallinta. Tutkija tuo teoreettista tietoa edellyttävän asiantuntemuksen ja näkemyksen painettavan älykkyyden tutkimiseen ja soveltamiseen, ja erilaisten sovelluksien kehittämiseen. Hän osallistuu myös laboratorioiden toimintaan liittyvien hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Hän omaa itsenäiset työskentelytavat, mutta osaa toimia myös ryhmässä, tuoden oman osaamisensa esille. Hän omaa myös hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot. Hankkeissa tehtävään sisältyy julkaisutoiminta. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa osaamiseensa liittyvän opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Publications

Publications

Immediate superior

Susanna Kujanpää