Laura Tikkanen

Suunnittelija
Kehittäminen/Opiskelijapalvelut
Teuvo Pakkalan kadun kampus
Työhuone: A128
050 4624735
etunimi.sukunimi@oamk.fi
Vastaanotto­aika: 9-11 ja 12-14

Tarkempi tehtävänkuvaus

Teuvo Pakkalan kadun kampuksen tutkinto-ohjelmat / Degree Programmes of Teuvo Pakkala Campus Erillis- ja siirto-opiskelijavalinnat Opiskelijavakuutukset / Student insurances Training grants of international degree students

Esimies

Marjo Similä