henkilökorttikuva/photo

Marja Nissinen

Special Researcher
School of Information Technology [2021]/Information technology

Room: Linnanmaan kampus, huone 5C303
050 5982567
etunimi.sukunimi@oamk.fi

More detailed description of position:

Erikoistutkijan vastuulla on painettavaan elektroniikkaan ja painettavaan älykkyyteen liittyvän bioalan ja -sensorien osaaminen. Erikoistutkija tuo tieteellisen, syvällisen teoreettisen tietoja edellyttävän asiantuntemuksen ja näkemyksen painettavan älykkyyden tutkimiseen, ja erilaisten sovelluksien kehittämiseen. Erikoistutkija vastaa yhteydenpidosta kansallisiin ja kansainvälisiin painettavan elektroniikan organisaatioihin, ja hän osallistuu aktiivisesti ekosysteemien rakentamiseen ja kehittämiseen. Hänellä on pitkä käytännön kokemus hankevalmistelusta, projektipäällikön tehtävistä, ja hän tuntee erilaiset kansalliset ja kansainväliset rahoitusinstrumentit. Lisäksi hänelle on hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä hänellä on vahva yritys- ja tutkimusorganisaatioiden kansainvälinen ja kansallinen verkosto. Erikoistutkijan tehtävään sisältyy aktiivinen julkaisutoiminta, yhteydenpito tutkimusryhmien kanssa, ja eri alojen yritysten kanssa. Erikoistutkijan vastaa tarvittaessa osaamiseensa liittyvän opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Publications

Publications

Immediate superior

Susanna Kujanpää