henkilökorttikuva/photo

Laura Halonen

Lehtori
Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikkö/Ammatillinen opettajakoulutus

Työhuone: Louhi E1235
050 3609516
etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tarkempi tehtävänkuvaus

Täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut. Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Sosiaalinen vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäiseminen.

Julkaisut

Henkilön julkaisut Juulissa

Esimies

Erja Kotimäki