Julkaisun tekijät antavat Oamk Journal -verkkojulkaisulle julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin. Vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien (muun muassa plagiointi, kuvaoikeudet) noudattamisesta säilyy kirjoittajalla. Kirjoittajat vastaavat myös siitä, ettei toimitettu aineisto sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen loukkaisi. Lisäksi kirjoittajat sitoutuvat noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) julkaisemia hyvän tieteellisen käytännön ohjeita

Toimitus pidättää oikeuden tehdä sellaisia pieniä toimituksellisia muutoksia tekstiin (esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjaus ja tekstin sujuvoittaminen), jotka eivät vaikuta asiasisältöön. Suuremmista muokkauksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa.

Open Access

Oamk Journalin julkaisut ovat avoimesti saatavilla eli Open Access -julkaisuja. Käytämme oletusarvoisesti Creative Commons -lisenssiä CC BY-SA 4.0, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata julkaisua mainiten tekijän nimen, lisäten linkin alkuperäiseen julkaisuun ja jakamalla aineiston edelleen samalla lisenssillä. Mikäli haluat julkaisullesi jonkin muun lisenssin tai haluat pitää kaikki tekijänoikeudet itselläsi, tästä sovitaan erikseen. Ota yhteyttä toimitukseen julkaisut(at)oamk.fi. CC-lisensseihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa http://creativecommons.fi/valitse/.

Rinnakkaistallentaminen

Kaikki Oamk Journalin julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus – ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa -palveluun.