Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Ammattikorkeakoulututkinnot

Opetussuunnitelma 2019 - 2020

Järjestämme ammatillista opinto-ohjaajankoulutusta joka toinen vuosi. 
Opinto-ohjaajankoulutus toteutetaan monimuotoisesti opiskellen 1,5 vuodessa. Opinnot alkavat toukokuussa 2019 ja päättyvät joulukuussa 2020. Opiskeluaika on joustava ja se rytmittyy opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opinnoista voi valmistua oman aikataulun mukaan.

Opintojen rakenne

Ohjausosaaminen 27 op
1. Ohjauksen teoreettiset perusteet 5 op
2. Ohjausmuodot ja -menetelmät 4 op
3. Toimijan tuntemus 4 op
4. Uraohjaus 4 op
5. Ohjausharjoittelu 10 op
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen 11 op
6. Yhteisöllinen työote 3 op
7. Verkostoharjoittelu 8 op
Kehittämisosaaminen 22 op
8. Toimintaympäristön kehittäminen 4 op
9. Opinto-ohjauksen kehittämishanke 8 op
10. Valinnaiset opinnot 3 op
11. Osaamisen itsearviointi 3 op
12. Oman osaamisen kehittäminen 4 op

Opetussuunnitelmat