Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Ammattikorkeakoulututkinnot

Opetussuunnitelma 2018 - 2019

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat seuraavista osaamisalueista:

I Erityispedagoginen osaaminen 20 op
Erityispedagogiseen osaamiseen liittyvät opinnot toteutetaan yhteistyöyliopiston suoritusvaatimusten mukaisesti
II Ammatillisen erityisopettajan yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen 13 op
Opiskelijan kohtaaminen 5 op
Konsultatiivinen työote 5 op
Verkostot erityisopettajan työssä 3 op
III Ammatillisen erityisopettajan pedagoginen osaaminen 17 op
Henkilökohtaistaminen 4 op
Inklusiiviset oppimisympäristöt 3 op
Harjoittelu 10 op
IV Ammatillisen erityisopettajan kehittämisosaaminen 10 op
Oman työn kehittäminen 5 op
Ammattitaitoa kehittävät vaihtoehtoiset opinnot 5 op


Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa sinulle pätevyyden erityisopetuksen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. 

 

Opetussuunnitelman sisältö