Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Harjoittelu

Harjoitteluprosessi_Erkka.JPG

1. Osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin perehtyminen

Perehdy ammatillisen erityisopettajankoulutuksen harjoittelun osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Sovi ohjauskeskustelu tuutorisi kanssa ja keskustele hänen kanssaan mahdollisista harjoittelupaikoista, harjoittelun ajoituksesta, osaamisen hankkimisen tavoista ja osaamisen osoittamisesta. Keskustelkaa myös henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi pohjalta, mitä osaamistavoitteita haluat harjoittelusi aikana kehittää ja osoittaa (katso kohta 4.).

2. Harjoitteluun ilmoittautuminen ja yhteistyö- ja harjoittelusopimus

Harjoittelusi voi toteutua ohjaavan opettajan ohjauksessa ammatillisen erityisopettajan tehtävissä tai omassa työssäsi ammatillisena erityisopettajana.

Kun olet keskustellut tuutorisi kanssa harjoittelusta, hanki itsellesi harjoittelupaikka ja harjoittelua ohjaava erityisopettaja. Ilmoittaudu sen jälkeen harjoitteluun Pepissä ja kirjaa tietokantaan harjoittelupaikkasi ja tiedot harjoittelua ohjaavasta erityisopettajasta. Tietoja voi täydentää myöhemminkin. Ammatillinen opettajakorkeakoulu maksaa ohjaavalle opettajalle tai organisaatiolle 125 euron ohjauspalkkion.

Huolehdi ennen harjoittelusi alkua, että Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja harjoittelupaikan välille on laadittu yhteistyö- ja harjoittelusopimus Pepissä. Tarkista, että sopimuspohjassa olevat tiedot ovat ajantasaiset. Tulosta sopimus kolmena (3) kappaleena, joista toimitat yhden Ammatillisen opettajakorkeakouluun, yhden harjoitteluoppilaitokseen ja yhden jätät itsellesi. Huolehdi, että kaikissa sopimuksissa on ohjaavan erityisopettajan esimiehen allekirjoitukset harjoitteluoppilaitoksesta. Ammatillisen opettajakorkeakoulun allekirjoituksen korvaa juokseva, sähköinen sopimusnumero.

Jos toimit ammatillisena erityisopettajana ja osoitat omassa työssäsi harjoittelun osaamistavoitteet, et tarvitse ohjaavaa opettajaa etkä yhteistyö- ja harjoittelusopimusta. Huolehdi kuitenkin, että olet ilmoittautunut harjoitteluun Pepissä.

3. Rikosrekisteriote

Edellytämme kaikilta alle 18-vuotiaiden parissa harjoittelevilta erityisopettajaopiskelijoilta rikosrekisteriotteen. Tilaa rikosrekisteriote Oikeusrekisterikeskuksesta ja näytä se verkkokokousympäristössä tai paikan päällä Oulussa koulutuspäällikkö Pia Oikariselle pia.oikarinen#oamk.fi (korvaa # -> @). Jos käytettävissäsi ei ole sähköistä tunnistautumista, voit hakea otteen samalta sivulta löytyvällä ja tulostettavissa olevalla hakemuslomakkeella Oikeusrekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti. (Ammattikorkeakoululaki 6:34.4 §, VNA ammattikorkeakouluista 11 §.)

Rikosrekisteriote on opiskelijoiden harjoittelupaikkaa varten maksuton. Kun tilaat otteen, ilmoita kyselyn käyttötarkoitus: ”Opiskelijan lasten parissa tehtävä työharjoittelu”. Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriotteen toimittaminen on edellytys alaikäisten parissa toteutuvalle harjoittelulle.

4. Harjoittelun henkilökohtainen opintosuunnitelma

Päivitä henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) ennen harjoittelun aloittamista. Suunnittele HOPSiisi, mitä osaamista hankit ja osoitat harjoittelusi aikana. Sisällytä siihen valitsemasi osaamistavoitteet ja niiden osaamisen kehittämisen ja osoittamisen tavat. Voit laatia HOPSin lisäksi myös erillisen suunnitelman harjoitteluusi. Keskustele näistä vaihtoehdoista tuutorisi kanssa. Saat ohjausta suunnitelmasi laatimiseen tuutoriltasi ja harjoitteluasi ohjaavalta erityisopettajalta.

5. Osaamisen osoittaminen harjoittelussa

Harjoittelusi aikana opetat ja ohjaat autenttisessa koulutuskontekstissa ja toimit ammatillisen erityisopettajantehtävissä. Kehität osaamistasi ja osoitat osaamistavoitteissa vaaditun osaamisen harjoittelusi aikana. Harjoittelusi jatkuu, kunnes osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen on hankittu ja osoitettu. Ohjaava opettajasi havainnoi ammatillisena erityisopettajana toimimistasi ja antaa palautetta. Myös tuutorisi havainnoi osaamistasi joko harjoittelupaikassa tai ohjaa ja seuraa harjoitteluasi esimerkiksi etäyhteydellä. Voit osoittaa osaamistasi myös videoimalla toimintaasi harjoittelussa. Ohjeet harjoittelunohjaukseen verkossa löytyvät täältä ja ohjeet osaamisen osoittamiseen videolla täältä.

6. Ohjaavan opettajan kirjallinen arviointi

Ohjatun harjoittelusi päätyttyä ohjaava erityisopettaja laatii sinulle kirjallisen palautteen osaamisestasi ja lähettää kopion sähköpostilla Ammatillisen opettajakorkeakoulun tuutorille (etunimi.sukunimi#oamk.fi (korvaa # -> @)). Palaute voi olla vapaamuotoinen tai siihen voidaan käyttää lomaketta, johon on kirjattu harjoittelun osaamistavoitteet. Lomake löytyy ohjaavien erityisopettajien ohjeista Ammatillisen opettajakorkeakoulun verkkosivuilta.

7. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kun olet saavuttanut harjoitteluusi sisältyvät osaamistavoitteet, tuutori tunnistaa ja tunnustaa osaamisesi ja kirjaa opintosuoritukset Peppiin.