Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Ammatillinen erityisopettajankoulutus (60 op)

Erityispedagoginen osaaminen 20
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00CH19 Erityispedagogiikan perusopinnot                     20
Ammatillisen erityisopettajan yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen 13
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00CZ66 Erityisopettajan eettinen osaaminen                     5
1E00CZ67 Konsultatiivinen osaaminen                     3
1E00CZ68 Verkostot erityisopettajan työssä                     5
Ammatillisen erityisopettajan pedagoginen osaaminen 17
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00CZ69 Henkilökohtaistaminen                     4
1E00CZ70 Inklusiiviset oppimisympäristöt                     3
1E00CZ71 Harjoittelu                     10
Ammatillisen erityisopettajan kehittämisosaaminen 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00CZ72 Oman työn kehittäminen                     5
Ammattitaitoa kehittävät vaihtoehtoiset opinnot 5
Näytä/piilota kuvaus


1E00CH21 Ammatillisen erityisopettajuuden syventäminen                     5
1P00CZ95 Hyvinvoivana ja liikkuvana ammattiin                     3
1P00BA51 Some-Ekspertti                     3
1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet                     1
Tiedot haettu 6.7.2022 10:35:16