Ammattikorkeakoulututkinnot

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Kasvatustieteellinen osaaminen 10
Opiskelija valitsee, opiskeleeko opintokokonaisuuden Ammatillisen opettajakorkeakoulun vai Oulun yliopiston avoimen yliopiston tarjoamina opintoina.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00BU16 Kasvatustieteelliset perusopinnot (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu)                     10
1P00BU18 Kasvatustieteen perusopinnot (avoin yliopisto)                     10
Ammattipedagoginen osaaminen opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 38
Ammattipedagogisen osaaminen opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sisältää pedagogiseen osaamiseen, erityispedagogiseen osaamiseen ja digipedagogiseen osaamiseen sekä turvallisuusosaamiseen painottuvia opintoja. Opinnoissa perehdytään myös työelämä- ja verkosto-osaamiseen, kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamiseen, arvo-osaamiseen, lainsäädäntöosaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämisosaamiseen.

Opinnoissa edetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan hankkien ja osoittaen osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00CZ83 Pedagoginen osaaminen I                     6
1P00CZ84 Pedagoginen osaaminen II (Opetusharjoittelu)                     10
1P00CZ85 Erityispedagoginen osaaminen                     3
1P00CZ86 Digipedagoginen osaaminen                     4
1P00CZ87 Turvallisuusosaaminen                     2
1P00CZ88 Työelämä- ja verkosto-osaaminen                     4
1P00CZ89 Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen                     2
1P00CZ90 Arvo-osaaminen                     2
1P00CZ91 Lainsäädäntöosaaminen                     3
1P00CZ92 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen                     2
Jatkuva kehittyminen opettajana 12
Opiskelija reflektoi opintojen aikana omaa omaamistaan ja laatii opintojen lopussa henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00CH05 Ammattipedagogisen osaamisen itsearviointi                     3
1P00CH06 Opettajan osaamisen kehittymissuunnitelma                     3
Valinnaiset opinnot 6
Näytä/piilota kuvaus


1P00BA79 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen                     6
1P00DA04 Digi-Ekspertti                     3
1P00DA05 Digi-Kehittäjä                     5
1P00BA56 Esiintymistaidot osana opettajan ammattitaitoa                     3
1P00BT73 Henkilökohtaistamisesta näyttöihin ja osaamisen arviointiin                     6
1P00BA77 Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen                     3
1P00CZ93 Korkeakoulupedagoginen osaaja                     3
1P00BA73 Laadukasta opetusta laadukkaassa oppilaitoksessa                     3
1P00BA49 Opetusvideon tuottaminen                     3
1P00BA45 Opiskelijan arviointi opettajan työssä                     3
1P00CR48 Syventävä ammattipedagoginen osaaminen                     6
1P00CH23 Tekijänoikeudet ammatillisessa opetuksessa                     3
1P00BM85 The ABCs of Teaching in English                     3
1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet                     1
1P00CH25 Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen                     6
Tiedot haettu 18.5.2022 08:38:39