Aikataulut ja valmistuminen

Opiskeluoikeus 

Jokaisella opettajankoulutukseen valitulla opiskelijalla on kolme vuotta opiskeluoikeutta. Voit opiskella opintosi pää- tai sivutoimisesti omaan tahtiisi 1–3 vuodessa tai jopa nopeammin. Opiskelu on mahdollista myös työn ohella. Kesä-, syys- ja kevätlukukaudet mahdollistavat opiskelun läpi vuoden. 

Opiskeluajat

Ammatillisen opettajakorkeakoulun lukuvuosi 2022–2023 jakaantuu kolmeen lukukauteen: 
• kesälukukausi 1.6.–31.8.2022
• syyslukukausi 1.9.–16.12.2022
• kevätlukukausi 2.1.–31.5.2023
Ammatillinen opettajakorkeakoulu on suljettu heinäkuussa.

Valmistuminen ja todistus

Ammatillisesta opettajankoulutuksesta voit valmistua joustavasti pitkin vuotta. Valmistuminen edellyttää todistuksen hakemista Pepin kautta.  Valitse Pepin yläpalkista AMOK ja sieltä edelleen todistushakemus. Tarkista, ettet ole täyttämässä Oamkin tutkintotodistushakemusta. Opettajan pedagogiset opinnot ovat lisä- ja täydennyskoulutusta. Saat todistuksen postitse kirjattuna kirjeenä viimeistään kolmen viikon päästä hakemuksen lähettämisestä. 

Todistus ja sen liitteet (ote opintosuorituksista ja Certificate Supplement) ovat ainut­kertaisia asiakirjoja, jotka annamme vain kerran. Säilytä siis nämä asiakirjat huolellisesti kan­sion välissä. Muovipinta saattaa aiheuttaa vaurioita tekstiin. Arkistoimme kopion todistuksestasi. Uutta alkuperäistä todistusta ei ole mahdollista saada enää myöhemmin.

Valmistuttuasi olet suorittanut ammattikorkeakouluista annetun lain (032/2014, 8 §) mukaisesti ammatillisena opettajankoulutuksena opettajan virkaan ja toimeen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot, 60 op. Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut on oikeutettu käyttämään virallista lyhennettä AmO.

Maksut todistuksista

Alkuperäinen todistus liitteineen on ilmainen valmistuvalle opiskelijallemme. Opin­tosuoritusote (1 kpl) on ilmainen opiskeluaikana. Jos yhdellä kerralla pyydät kaksi tai enemmän, tuolloin hinta on 2 euroa opintosuoritusotteelta.

Opintosuoritusote on ilmainen eronneelle opiskelijallemme erotodistuksen yhteydessä.

Hinnat

- Todistusjäljennös liitteineen 50 euroa
- Suomenkielinen opintosuoritusote ilman todistusjäljennöstä 10 euroa
- Englanninkielinen opintosuoritusote ilman todistusjäljennöstä 10 euroa
- Ulkomaan työskentelyä tai muuta käyttöä varten pyydetyt todistusten tarkennukset 50 euroa/kopio sekä niiden vaatimat selvitystyöt 80 euroa/tunti. Tuntimäärä arvioidaan Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa p. 029 448 9220, amok@oamk.fi)
- Toimitus kirjattuna kirjeenä kotimaahan 10 euroa ja ulkomaille 50 euroa.

Käytännöt

Toimitamme jäljennöksiä ainoastaan alkuperäisistä todistuksista ja sillä kielellä, millä alku­peräiset kappaleet on luovutettu valmistuneelle. Suomenkielisestä todistuksesta ei ole mahdollista saada englanninkielistä käännöstä. Jos tarvitset valmistuttuasi käännöksen to­distuksesta, sinun tulee itse käännättää se virallisella kielenkääntäjällä omalla kustannuk­sellasi. Emme tarjoa käännöspalveluita myöskään muiden todistusten osalta.

Todistuskopiot annamme ammattikorkeakoulun omasta arkistomateriaalista. Muut todis­tuskopiopyynnöt ohjaamme muihin arkistolaitoksiin, esimerkiksi Maakunta-arkistoon.


Maksun suorittaminen

Etukäteen pankkitilille:


Pankki: Osuuspankki
IBAN: FI32 5741 4020 0600 54
BIC: OKOYFIHH
Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu

Viestikentässä ehdottomasti maininta: Amok/50105


Voit hakea tilaamasi todistusjäljennöksen Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta tai sopia toimitustavasta etukä­teen. Liitä kuitti maksun suorittamisesta sähköpostiviestiin tai esitä se paikan päällä, jos noudat kopiot opettajakorkeakoulusta. Emme käsittele käteistä rahaa.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteystiedot: p. 029 448 9220, amok#oamk.fi (korvaa # -> @)

(Rehtorin päätös 4.10.2021 § 81)


Alumnitoiminta

Valmistuttuasi voit liittyä Oamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun alumniksi. Alumnilla tarkoitetaan henkilöä, joka on opiskellut oppilaitoksessa aiemmin.

Oamkin Ammatillisen opettajakorkeakoulun verkostoon kuuluu opettajakorkeakoulun toimijoita ja opettajaksi valmistuneita. Kehitämme opettajankoulutusta, ideoimme erilaisia täydennyskoulutuksen muotoja, avaamme uusia yhteistyön kanavia opettajakorkeakoulun ja oppilaitosten välille sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tilaisuuksia. 

Lähetämme alumneille neljä kertaa vuodessa Ammatillisen opettajakorkeakoulun uutiskirjeen, joka sisältää tietoa täydennyskoulutusmahdollisuuksista, tapahtumista ja opettajakorkeakoulun ajankohtaisista asioista. 

Liity Amokin alumniksi täältä.