Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Aikataulut ja valmistuminen

Opiskeluoikeus 

Jokaisella opettajankoulutukseen valitulla opiskelijalla on kolme vuotta opiskeluoikeutta. Jos olet aloittanut opintosi esimerkiksi vuonna 2021, opiskeluoikeutesi alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2024. 

Voit opiskella opintosi pää- tai sivutoimisesti omaan tahtiisi 1–3 vuodessa tai jopa nopeammin. Opiskelu on mahdollista myös työn ohella. Kesä-, syys- ja kevätlukukaudet mahdollistavat opiskelun läpi vuoden. 

Opiskeluajat

Ammatillisen opettajakorkeakoulun lukuvuosi 2021–2022 jakaantuu kolmeen lukukauteen: 
• kesälukukausi 1.6.–31.8.2021
• syyslukukausi 1.9.–17.12.2021
• kevätlukukausi 3.1.–31.5.2022
Ammatillinen opettajakorkeakoulu on suljettu heinäkuussa.

Valmistuminen ja todistus

Ammatillisesta opettajankoulutuksesta voit valmistua joustavasti pitkin vuotta. Valmistuminen edellyttää todistuksen hakemista Pepin kautta.  Valitse Pepin yläpalkista AMOK ja sieltä edelleen todistushakemus. Tarkista, ettet ole täyttämässä Oamkin tutkintotodistushakemusta. Opettajan pedagogiset opinnot ovat lisä- ja täydennyskoulutusta. Saat todistuksen postitse viimeistään kolmen viikon päästä hakemuksen lähettämisestä. 

Todistus ja sen liitteet (ote opintosuorituksista ja Certificate Supplement) ovat ainut­kertaisia asiakirjoja, jotka annamme vain kerran. Säilytä siis nämä asiakirjat huolellisesti kan­sion välissä. Muovipinta saattaa aiheuttaa vaurioita tekstiin. Arkistoimme kopion todistuksestasi. Uutta alkuperäistä todistusta ei ole mahdollista saada enää myöhemmin.

Valmistuttuasi olet suorittanut ammattikorkeakouluista annetun lain (032/2014, 8 §) mukaisesti ammatillisena opettajankoulutuksena opettajan virkaan ja toimeen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot, 60 op. Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut on oikeutettu käyttämään virallista lyhennettä AmO.

Maksut todistuksista

Alkuperäinen todistus liitteineen on ilmainen valmistuvalle opiskelijallemme. Opin­tosuoritusote (1 kpl) on ilmainen opiskeluaikana. Jos yhdellä kerralla pyydät kaksi tai enemmän, hinta on 2 euroa opintosuoritusotteelta.

Opintosuoritusote on ilmainen eronneelle opiskelijallemme erotodistuksen yhteydessä.

Hinnat

- Todistusjäljennös liitteineen 40 euroa
- Suomenkielinen opintosuoritusote ilman tutkintotodistusjäljennöstä 10 euroa
- Englanninkielinen opintosuoritusote ilman tutkintotodistusjäljennöstä 10 euroa
- Ulkomaan työskentelyä tai muuta käyttöä varten pyydetyt todistusten tarkennukset 40 euroa/kopio sekä niiden vaatimat selvitykset 60 euroa/tunti. Tuntimäärä arvioidaan Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa p. 0294 489 220, amok@oamk.fi)
- Toimitus kirjattuna kirjeenä kotimaahan 6 euroa ja ulkomaille 10 euroa
- Toimitus kirjattuna kirjeenä ja postiennakkona kotimaahan 10 euroa
- Muun kuin Oamkin opiskelijan osallistuminen Oamkin tenttitilaisuuteen 50 euroa.

Käytännöt

Toimitamme jäljennöksiä ainoastaan alkuperäisistä todistuksista ja sillä kielellä, millä alku­peräiset kappaleet on luovutettu valmistuneelle. Suomenkielisestä todistuksesta ei ole mahdollista saada englanninkielistä käännöstä. Jos tarvitset valmistuttuasi käännöksen to­distuksesta, sinun tulee itse käännättää se virallisella kielenkääntäjällä omalla kustannuk­sellasi. Emme tarjoa käännöspalveluita myöskään muiden todistusten osalta.

Todistuskopiot annamme ammattikorkeakoulun omasta arkistomateriaalista. Muut todis­tuskopiopyynnöt ohjaamme muihin arkistolaitoksiin, esimerkiksi Maakunta-arkistoon.

Todistamme oikeaksi vain itse kopioimiamme Oamkin todistuksia ja opintosuoritusotteita. Annamme jäljennöksiä vain edellä mainituista materiaaleista eli emme tarjoa muiden kopi­oiden oikeaksi todistamista.

Maksun suorittaminen

Etukäteen pankkitilille:


Pankki: Osuuspankki
IBAN: FI32 5741 4020 0600 54
BIC: OKOYFIHH
Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu

Viestikentässä ehdottomasti maininta: Amok/50105


Voit hakea tilaamasi todistusjäljennöksen Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta tai sopia toimitustavasta etukä­teen. Liitä kuitti maksun suorittamisesta sähköpostiviestiin tai esitä se paikanpäällä, jos noudat kopiot opettajakorkeakoulusta. Emme käsittele käteistä rahaa.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteystiedot: p. 020 611 0220, amok#oamk.fi (korvaa # -> @)

(Rehtorin päätös 13.5.2016 § 35)


Alumnitoiminta

Valmistuttuasi voit liittyä Oamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun alumniksi. Alumnilla tarkoitetaan henkilöä, joka on opiskellut oppilaitoksessa aiemmin.

Oamkin Ammatillisen opettajakorkeakoulun verkostoon kuuluu opettajakorkeakoulun toimijoita ja opettajaksi valmistuneita. Kehitämme opettajankoulutusta, ideoimme erilaisia täydennyskoulutuksen muotoja, avaamme uusia yhteistyön kanavia opettajakorkeakoulun ja oppilaitosten välille sekä järjestämme mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tilaisuuksia. 

Lähetämme alumneille neljä kertaa vuodessa Ammatillisen opettajakorkeakoulun uutiskirjeen, joka sisältää tietoa täydennyskoulutusmahdollisuuksista, tapahtumista ja opettajakorkeakoulun ajankohtaisista asioista. 

Liity Amokin alumniksi täältä.