Opettajan osaamisen kehittymissuunnitelma

Lukuvuoden 2022-2023 ohjeet päivitetään sivustolle elokuussa. 

Opettajaopintojen loppuvaiheessa laadit opettajan osaamisen kehittymissuunnitelman, jossa pohdit oman osaamisesi kehittymistarpeita sekä tarkastelet alasi koulutuksen suuntaviivoja ja tulevaisuuden näkymiä. Palauta suunnitelma etukäteen tuutorillesi ennen kehittymissuunnitelman esittämistä. Kehittymissuunnitelman tarkoituksena on tehdä näkyväksi tavoitteellinen, jatkuva kehittymisesi opettajana myös opettajaopintojen jälkeen. Lähtökohtana kehittymissuunnitelman laatimiselle ovat opintojesi aikana tekemäsi itsearvioinnit ja oman osaamisesi reflektointi.

Hopsista kehittymissuunnitelmaksi.JPG

Kehittymissuunnitelman teet itseäsi varten. Tarkastelet siinä tämänhetkistä osaamistasi suhteessa opettajan osaamisalueisiin ja laadit suunnitelman ammatilliselle kehittymiselle tulevaisuuteen. Kuvaat myös, millä tavoin tai mitä keinoja käyttäen kehität osaamistasi tulevaisuudessa.

Kehittymissuunnitelman sisältö 

  • Mikä on keskeistä oman alasi opettajan työssä?
  • Miten ammattipedagoginen ajattelusi on kehittynyt suhteessa osaamisalueisiin?
  • Kuinka ammattipedagogiset periaatteesi näkyvät ohjausta ja opetusta suunnitellessasi, toteuttaessasi sekä oppimista ja osaamista arvioidessasi?
  • Miten oman alasi koulutus kehittyy nyt ja tulevaisuudessa?
  • Miten aiot jatkossa ylläpitää ja kehittää omaa asiantuntijuuttasi ammatillisena opettajana?
  • Miten kehittymissuunnitelmassasi näkyy nykyisen tai mahdollisen tulevan työpaikkasi työyhteisökohtaisen ja koko organisaation osaamisen kehittämisen suuntaviivat? Vaihtoehtoisesti voit tarkastella yhtymäkohtia myös opettajaopintojesi harjoittelupaikkaan liittyen.

Kehittymissuunnitelman esittäminen

Käsittelet kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut erikseen Pepistä. Kehittymissuunnitelman käsittelytilaisuus voi olla vuorovaikutteinen tapahtuma, opiskelijatiiminä toteutuva esitys, draamaesitys, valokuvanäyttely, suullinen kerronta, video, runo, monologi, jne. Sille varataan aikaa 30 minuuttia keskusteluineen. Kehittymissuunnitelman käsittely voi toteutua myös verkossa.

Kirjallisuutta:

Paaso, A., Hätönen, H. & Haapakoski, P. 2016. Yhteiset askeleet. Ammatillisten opettajien osaamisen kehittäminen ja johtaminen – Oppilaitosyhteisöjen käytäntöjä nyt ja tulevaisuudessa. Osaava Verso I–VI -hankkeiden loppuraportti. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Viitattu 29.8.2018. www.theseus.fi/handle/10024/122210

Valmistuminen

Opiskelijapalvelut toivoo, että teet todistushakemuksen ajoissa. Voit täyttää todistushakemuksen Pepissä jo ennen osallistumistasi tilaisuuteen ja todistusta voi hakea, vaikka kaikki opintosuorituksesi eivät olisikaan kirjattuna opintorekisteriin.