Opintososiaaliset edut

 • Ruokailu

  Ammatillisena opettajankoulutuksen opiskelijana saat opintojen alussa ensimmäisen opiskeluvuoden ajaksi Kelan ateriatukikortin, joka oikeuttaa opiskelijahintaiseen lounaaseen kaikissa korkeakouluopiskelijoiden ateriatukijärjestelmän piiriin kuuluvissa opiskelijaravintoloissa. Sinulla on oikeus yhteen ateriatuettuun ateriaan päivässä. Kelan verkkosivuilta löytyy linkki opiskelijaravintolahakuun, josta voit tarkistaa kaikkien Suomen opiskelijaravintoloiden osoitteet. 

 • Opintotuki

  Jos suoritat opettajan pedagogisia opintoja päätoimisesti vähintään kaksi kuukautta, voi sinulla olla mahdollisuus saada opintotukea. Päätoimisuudella tarkoitetaan sitä, että suoritat opintoja vähintään keskimäärin viisi opintopistettä kuukaudessa. Opettajan pedagogisiin opintoihin voit siten saada opintotukea enintään 12 kuukautta (60 op). 

  Opintotuki sisältää opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja/tai asumistukihakemus Kelan verkkoasiointipalvelussa. Kela voi pyytää sinulta hakemuksesi liitteeksi opiskelutodistusta, josta ilmenee suoritettavat opinnot ja opiskeluaika. Voit pyytää opiskelutodistuksen sähköpostitse amok#oamk.fi (korvaa # -> @)

  Opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien eli sitä ei voi hakea takautuvasti. Yleisessä asumistuessa on yhden kuukauden takautuva hakuaika. 

  Huomioithan, että opintotuessa on vuositulorajat ja, että asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot. Voit selvittää omien ja ruokakunnan tulojen vaikutusta Kelan laskurien (www.kela.fi/laskurit) avulla. 

 • Aikuiskoulutustuki

  Jos olet työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä, ja jäät palkattomalle opintovapaalle työstäsi, sinulla voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutuksen myöntää Työllisyysrahasto.  Lisätietoa aikuiskoulutustuen maksamisen edellytyksistä saat Työllisyysrahaston verkkosivuilta

  Jos sinulle myönnetään aikuiskoulutustuki, voi sinulla olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Lisätietoa opintolainasta aikuiskoulutustuen saajalle löydät Kelan verkkosivuilta. 

 • Opiskelijaliikunta

  Oulun korkeakoululiikunta tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun toimipaikan opiskelijoille sekä työntekijöille. Oulun korkeakoululiikunnan yhteinen tuote on Sporttipassi. Passi toimii pääsylippuna yhteisille vuoroille sekä oikeuttaa sovittuihin
  alennuksiin kursseista ja yhteistyökumppaneiden palveluista.

  Sporttipassi on henkilökohtainen ja voimassa lukuvuoden tai lukukauden kerrallaan. Hinnat ja myyntipaikat löytyvät Oulun korkeakoululiikunnan verkkosivuilta. 

 • Terveydenhuolto

  Jos sinulla on terveydentilaasi liittyviä huolia ja huomaat opintojesi aikana tarvitsevasi terveyspalveluita, hakeuduthan työterveyspalveluittesi tai oman paikkakuntasi julkisen terveydenhuollon piiriin. Korkeakouluopiskelijoiden maksuttomat terveydenhuoltopalvelut on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoille. 

 • Vakuutukset

  Olemme vakuuttaneet opiskelijamme If Vahinkovakuutuksella. Olethan välittömästi yhteydessä vakuutusyhteyshenkilöön, jos sinulle tapahtuu opinnoissa, opintoihin liittyvillä matkoilla, opetusharjoittelun tai vaihdon aikana tapaturma tai matkavahinko. Vahinkoilmoitus tulee täyttää 10 päivän kuluessa tapahtuneesta. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

  Opiskelijan vakuutusturvaan sisältyy:

  • lakisääteinen tapaturmavakuutus (kattaa tapaturmat opetussuunnitelman mukaisessa käytännön harjoittelussa oppilaitoksessa sekä sekä palkattomassa käytännön harjoittelussa oppilaitoksen ulkopuolella).
  • vapaaehtoinen tapaturmavakuutus (kattaa tapaturmat muussa kuin edellä mainitussa opetuksessa).
  • harjoitteluajan vastuuvakuutus (harjoittelupaikan tai kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutetut vahingot).
  • matkavakuutus (kattaa matkasairauden, -tapaturman sekä -tavarat opiskeluun tai vaihtoon liittyvillä matkoilla). Opiskelijan tulee hakea ammatillisen opettajankoulutuksen vakuutusyhteyshenkilöltä matkavakuutuskortti ennen matkaa.

  Vakuutusten ulkopuolelle jää opiskelijan opiskelupaikalle tuoma omaisuus ja oma vapaa-aika lakisääteisen ja vapaaehtoisen vakuutuksen osalta. Opiskelijan kannattaa selvittää vapaa-aikaa koskevien omien vakuutusten riittävyys, koska edellä mainitut vakuutukset eivät kata esimerkiksi etäopiskelujaksoja. Vahingon sattuessa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ammatillisen opettajankoulutuksen vakuutusyhteyshenkilöön. Häneltä saa myös lisätietoa opiskelijan vakuutusturvasta.

  Lakisääteinen tapaturmavakuutus

  Opiskelijat on vakuutettu opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä sekä siihen välittömästi liittyvillä matkoilla sattuneiden tapaturmien varalta. Harjoittelussa ulkomailla työtapaturma ja työmatkatapaturma hoidetaan Kelan myöntämällä Eurooppalaisella sairausvakuutuskortilla. Kortti on voimassa Kelan sopimusmaissa. Vahingon sattuessa opiskelijan tulee olla yhteydessä vakuutusyhteyshenkilöön vahinkoilmoituksen tekemistä ja jatko-ohjeita varten. Mikäli kyseessä ei ole välitöntä hoitoa vaativa tapaturma, varmistetaan yhteyshenkilöltä vakuutuksen kattavuus ko. tilanteessa. Epäselvissä tilanteissa yhteyshenkilö tarkistaa asian vakuutusyhtiöltä.

  Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

  Vakuutus on voimassa oppilaitosalueella varsinaisella kouluajalla,  opetuksen aikana ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.

  Harjoitteluajan vastuuvakuutus

  Harjoittelijan vastuuvakuutuksesta korvataan opiskeluun liittyvässä työtoiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot.

  Matkavakuutus

  Matkavakuutus kattaa matkasairauden, -tapaturman sekä -tavarat opiskeluun tai vaihtoon liittyvillä matkoilla. Ennen matkoille lähtöä, opiskelija saa vakuutusyhteyshenkilöltä mukaansa matkavakuutuskortin.  

  Matkavakuutus on voimassa myös opiskelupaikkakunnalla, mutta vakuutuksen ulkopuolelle jäävät opiskelupaikkakunnalta muualle suuntautuvat opiskelijan omat vapaa-ajan matkat. Harjoittelussa ulkomailla on matkavakuutuksen tapaturmavakuutus voimassa vapaa-ajalla ja lakisääteinen tapaturmavakuutus työajalla ja työmatkalla.

  Mikäli matkan aikana sattuu tapaturma, sairastuminen tai matkatavaroihin liittyvä vahinko, opiskelijan tulee olla välittömästi yhteydessä vakuutusyhteyshenkilöön vahinkoilmoituksen tekemistä ja jatko-ohjeita varten. Vahinkoilmoitus tulee tehdä 10 päivän kuluessa tapahtuneesta.

  Yhteystiedot

  Vakuutusyhteyshenkilö Sirpa Aalto, puh. 050 5404 122.