Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Opintososiaaliset edut

Ruokailu

Ammatillisena opettajankoulutuksen opiskelijana saat opintojen alussa ensimmäisen opiskeluvuoden ajaksi Kelan ateriatukikortin, joka oikeuttaa opiskelijahintaiseen lounaaseen kaikissa korkeakouluopiskelijoiden ateriatukijärjestelmän piiriin kuuluvissa opiskelijaravintoloissa. Sinulla on oikeus yhteen ateriatuettuun ateriaan päivässä. Kelan verkkosivuilta löytyy linkki opiskelijaravintolahakuun, josta voit tarkistaa kaikkien Suomen opiskelijaravintoloiden osoitteet. 

Opintotuki

Jos suoritat opettajan pedagogisia opintoja päätoimisesti vähintään kaksi kuukautta, voi sinulla olla mahdollisuus saada opintotukea. Päätoimisuudella tarkoitetaan sitä, että suoritat opintoja vähintään keskimäärin viisi opintopistettä kuukaudessa. Opettajan pedagogisiin opintoihin voit siten saada opintotukea enintään 12 kuukautta (60 op). 

Opintotuki sisältää opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja/tai asumistukihakemus Kelan verkkoasiointipalvelussa. Kela voi pyytää sinulta hakemuksesi liitteeksi opiskelutodistusta, josta ilmenee suoritettavat opinnot ja opiskeluaika. Voit pyytää opiskelutodistuksen sähköpostitse amok#oamk.fi (korvaa # -> @)

Opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien eli sitä ei voi hakea takautuvasti. Yleisessä asumistuessa on yhden kuukauden takautuva hakuaika. 

Huomioithan, että opintotuessa on vuositulorajat ja, että asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot. Voit selvittää omien ja ruokakunnan tulojen vaikutusta Kelan laskurien (www.kela.fi/laskurit) avulla. 

Aikuiskoulutustuki

Jos olet työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä, ja jäät palkattomalle opintovapaalle työstäsi, sinulla voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutuksen myöntää Työllisyysrahasto.  Lisätietoa aikuiskoulutustuen maksamisen edellytyksistä saat Työllisyysrahaston verkkosivuilta

Jos sinulle myönnetään aikuiskoulutustuki, voi sinulla olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Lisätietoa opintolainasta aikuiskoulutustuen saajalle löydät Kelan verkkosivuilta. 

Opiskelijaliikunta

Oulun korkeakoululiikunta tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun toimipaikan opiskelijoille sekä työntekijöille. Oulun korkeakoululiikunnan yhteinen tuote on Sporttipassi. Passi toimii pääsylippuna yhteisille vuoroille sekä oikeuttaa sovittuihin
alennuksiin kursseista ja yhteistyökumppaneiden palveluista.

Sporttipassi on henkilökohtainen ja voimassa lukuvuoden tai lukukauden kerrallaan. Hinnat ja myyntipaikat löytyvät Oulun korkeakoululiikunnan verkkosivuilta. 

Terveydenhuolto

Jos sinulla on terveydentilaasi liittyviä huolia ja huomaat opintojesi aikana tarvitsevasi terveyspalveluita, hakeuduthan työterveyspalveluittesi tai oman paikkakuntasi julkisen terveydenhuollon piiriin. Korkeakouluopiskelijoiden maksuttomat terveydenhuoltopalvelut on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoille.