Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet

»

Opintososiaaliset edut

Ruokailu

Ammatillisena opettajankoulutuksen opiskelijana saat opintojen alussa ensimmäisen opiskeluvuoden ajaksi Kelan ateriatukikortin, joka oikeuttaa opiskelijahintaiseen lounaaseen kaikissa korkeakoulu-opiskelijoiden ateriatukijärjestelmän piiriin kuuluvissa opiskelijaravintoloissa. Kelan verkkosivuilta löytyy linkki opiskelijaravintolahakuun, josta voit tarkistaa kaikkien Suomen opiskelijaravintoloiden osoitteet. 

Opintotuki

Opiskellessasi päätoimisesti Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa sinulla on mahdollisuus saada opintotukea. Tuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotukea voi saada
enintään 12 kuukautta. Opintotukea ei voi hakea takautuvasti. Tukea voidaan myöntää vain siitä kuukaudesta alkaen, jona hakemus on jätetty. Voit tehdä opintotukihakemuksen Kelan verkkosivujen kautta.

Vaihtoehtona opintotuelle voi olla myös Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki tai työttömyysetuus omaehtoiseen opiskeluun. Lisätietoa aikuiskoulutustuesta saa Koulutusrahaston verkkosivuilta ja työttömyysetuudesta työvoimatoimistoista. 

Opiskelijaliikunta

Oulun korkeakoululiikunta tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun toimipaikan opiskelijoille sekä työntekijöille. Oulun korkeakoululiikunnan yhteinen tuote on Sporttipassi. Passi toimii pääsylippuna yhteisille vuoroille sekä oikeuttaa sovittuihin
alennuksiin kursseista ja yhteistyökumppaneiden palveluista.

Sporttipassi on henkilökohtainen ja voimassa lukuvuoden tai lukukauden kerrallaan. Hinnat ja myyntipaikat löytyvät Oulun korkeakoululiikunnan verkkosivuilta

Terveydenhuolto

Jos sinulla on terveydentilaasi liittyviä huolia ja huomaat opintojesi aikana tarvitsevasi terveyspalveluita, hakeuduthan työterveyspalveluittesi tai oman paikkakuntasi julkisen terveydenhuollon piiriin. Korkeakouluopiskelijoiden maksuttomat terveydenhuoltopalvelut on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoille.