Opiskeluoikeus

Jokaisella opettajankoulutukseen valitulla opiskelijalla on kolme vuotta opiskeluoikeutta. Jos olet aloittanut opintosi esimerkiksi vuonna 2022, opiskeluoikeutesi alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.5.2025.  

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat ovat läsnä koko opiskeluaikansa ajan siihen saakka, kunnes opinnot ovat valmiina, opiskeluoikeus päättyy tai jos eroaa. Opiskelijoiden ei tarvitse tehdä erillistä läsnä- tai poissaoloilmoitusta missään vaiheessa opintojen aikana. 

Opiskeluoikeuden jatkaminen

Harkinnanvarainen lisäaika 

Jos opinnot ovat jäämässä kesken ennen opiskeluoikeuden päättymistä 31.5., tiedotamme tätä ennen sähköpostitse mahdollisuudesta hakea harkinnanvaraista lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Sitä on mahdollisuus myöntää enintään kuusi kuukautta. Oulun ammattikorkeakoulussa noudatetaan asetusta ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (A1440/2014) ja hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu. Lisäaikaa hakeneet saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse toukokuun loppuun mennessä. 

Erillinen opiskeluoikeus  

Mikäli opintosi keskeytyvät, voit hakea erillistä opiskeluoikeutta opintojen loppuun suorittamiseksi myöhemmin ilman, että sinun tarvitsee hakea uudelleen valtakunnallisessa ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisessä haussa. 
» Lue lisää erillisen opinto-oikeuden hakemisesta.

Eroaminen

Mikäli harkitset eroa Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, keskustele asiasta tuutorisi tai Amokin opintoneuvonnan kanssa. Täytä eroilmoitus, allekirjoita ja palauta se Amokin opintoneuvontaan. Opiskelija katsotaan eronneeksi siitä päivästä lähtien, kun hän on jättänyt päivätyn ja allekirjoitetun eroilmoituksen.