Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet

»

Valinnaiset lukuvuonna 2019-2020

Opintojen tarkemmat kuvaukset löytävät opetussuunnitelmastamme. 
Opiskelijan tarvitsee ilmoittautua Pepin kautta ainoasta​​​an lähiopetuksellisiin ja verkossa toteutuviin opintojaksoihin. Syyslukukauden opintoihin voi ilmoittautua 15.6. alkaen. Kevätlukukaudella toteutuviin opintoihin voi ilmoittautua 1.12. alkaen. 


Akvaariotentit

1P00BA72 Itsensä johtaminen ja työhyvinvointi (1-6 op)
Marja Koukkari p. 050 305 5463

1P00BA73 Laadukasta opetusta laadukkaassa oppilaitoksessa (3 op)
Esa Virkkula p. 050 360 4911


1P00BN04 Nuoren opiskelijan kehityksen ja kasvun tukeminen (3 op)
Raija Erkkilä p. 050 521 0341

1P00BA45 Opiskelijan arviointi opettajan työssä (3 op)
Esa Virkkula p. 050 360 4911

Ohje akvaariotentteihin

Akvaariotentillä tarkoitetaan tenttikäytäntöä, jossa opiskelija tekee tentin valitsemanaan ajankohtana. Opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opintojakson kirjallisuuteen netissä ennalta annetun kysymysjoukon ohjaamana. Kysymykset on laadittu siten, että niihin vastaaminen vaatii aina sekä aineistoon perehtymistä, että omaa pohdintaa.

Akvaariotentin kysymykset lähetetään opiskelijalle sovittuna ajankohtana tekstiviestillä. Tenttivastaukset palautetaan tentin vastaanottavan opettajan sähköpostiin kahden tunnin kuluessa tentin alkamisesta.

Toimintaohjeet:
1. Kun olet valmistautunut tenttiin ja olet valmis sen tekemään, ilmoita tekstiviestillä opettajalle vähintään vuorokautta ennen toivomaasi tenttiajankohtaa:
- tarkka kellonaika ja päivämäärä, jolloin haluat tentin tekemisen aloittaa,
- opintojakso, jonka haluat tenttiä sekä
- nimesi ja kännykkänumerosi.

2. Valitse tenttiajankohdaksi ns. inhimillinen kellonaika. Kesäaikana tenttimistä voi tiedustella opintojakson vastuuopettajalta. Huom! Opettajien vapaajaksojen ja muiden poissaoloaikojen aikana ei ole tenttimismahdollisuutta. Kun toivomasi tenttiajankohta on käsillä, tulee sinulle kännykkääsi tenttikysymysten numerot.

3. Vastaat tenttikysymyksiin ja lähetät ne sähköpostilla opettajalle viimeistään 2 tunnin kuluessa saatuasi tehtävät.

4. Tehtävät ovat opettajan sähköpostissa, josta hän ne tarkistaa.

Itsenäinen työskentely

1P00BA79 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (1-6 op)

1P00BA34 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin ohjaus (3 op)

1P00BA77 Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen (3 op)

1P00CH22 Some-Kehittäjä (Ope.fi III-taso) (5 op)

1P00BA51 Some-Ekspertti (Ope.fi II-taso) (3 op)

1P00CR48 Syventävä ammattipedagoginen osaaminen (1-6 op)

1P00CH25 Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen (6 op)

Lähiopetus

1P00BA56 Esiintymistaidot osana opettajan ammattitaitoa (3 op)

1P00BT73 Henkilökohtaistamisesta näyttöihin ja osaamisen
arviointiin (6 op)

1P00BA74 Millaista on hyvä opetus korkeakoulussa? (3 op)

1P00BA49 Opetusvideon tuottaminen (3 op). Työpaja ja ohjaus. Itsenäinen - ja/tai ryhmätyöskentely.


Verkko-opinnot

1P00BM85 The ABC's of Teaching in English (3 op)

1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

1POOCH23 Tekijänoikeudet ammatillisessa opetuksessa (3 op)

1P00CH24 Osallisuutta edistävä opettaja (3 op)

Täydennyskoulutuksen tarjonta

Ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut tarjoaa monipuolisia koulutuksia opettajille ja eri kohderyhmille.

Tutustu tarjontaan tästä

Koulutukset ovat sisällytettävissä osaksi valinnaisina opintoja.