Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2020-2021

Avaa valinnaisten opintojaksojen tarkemmat kuvaukset ja toteutukseen liittyvät tiedot opetussuunnitelmasivustolta.

Opintojaksoille ilmoittautuminen 
Opiskelijan tarvitsee ilmoittautua Pepin kautta ainoasta​​​an lähiopetuksellisiin ja verkossa toteutuviin opintojaksoihin. Syyslukukauden opintoihin voi ilmoittautua 1.6. alkaen. Kevätlukukaudella toteutuviin opintoihin voi ilmoittautua 1.12. alkaen. 


Akvaariotentit

1P00BA72 Itsensä johtaminen ja työhyvinvointi (1-6 op)
Marja Koukkari p. 050 305 5463

1P00BA73 Laadukasta opetusta laadukkaassa oppilaitoksessa (3 op)
Esa Virkkula p. 050 360 4911


1P00BN04 Nuoren opiskelijan kehityksen ja kasvun tukeminen (3 op)
Raija Erkkilä p. 050 521 0341

1P00BA45 Opiskelijan arviointi opettajan työssä (3 op)
Esa Virkkula p. 050 360 4911

Ohje akvaariotentteihin

Akvaariotentillä tarkoitetaan tenttikäytäntöä, jossa opiskelija tekee tentin valitsemanaan ajankohtana. Opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opintojakson kirjallisuuteen netissä ennalta annetun kysymysjoukon ohjaamana. Kysymykset on laadittu siten, että niihin vastaaminen vaatii aina sekä aineistoon perehtymistä, että omaa pohdintaa.

Akvaariotentin kysymykset lähetetään opiskelijalle sovittuna ajankohtana tekstiviestillä. Tenttivastaukset palautetaan tentin vastaanottavan opettajan sähköpostiin kahden tunnin kuluessa tentin alkamisesta.

Toimintaohjeet:
1. Kun olet valmistautunut tenttiin ja olet valmis sen tekemään, ilmoita tekstiviestillä opettajalle vähintään vuorokautta ennen toivomaasi tenttiajankohtaa:
- tarkka kellonaika ja päivämäärä, jolloin haluat tentin tekemisen aloittaa,
- opintojakso, jonka haluat tenttiä sekä
- nimesi ja kännykkänumerosi.

2. Valitse tenttiajankohdaksi ns. inhimillinen kellonaika. Kesäaikana tenttimistä voi tiedustella opintojakson vastuuopettajalta. Huom! Opettajien vapaajaksojen ja muiden poissaoloaikojen aikana ei ole tenttimismahdollisuutta. Kun toivomasi tenttiajankohta on käsillä, tulee sinulle kännykkääsi tenttikysymysten numerot.

3. Vastaat tenttikysymyksiin ja lähetät ne sähköpostilla opettajalle viimeistään 2 tunnin kuluessa saatuasi tehtävät.

4. Tehtävät ovat opettajan sähköpostissa, josta hän ne tarkistaa.

Itsenäinen työskentely

1P00BA79 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (1-6 op)

1P00BA34 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin ohjaus (3 op)

1P00BA77 Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen (3 op)

1P00CZ93 Korkeakoulupedagoginen osaaja (3 op)

1P00DA04 Digi-Ekspertti (3 op)

1P00DA05 Digi-Kehittäjä (5 op)

1P00CH24 Osallisuutta edistävä opettaja (3 op)

1P00CR48 Syventävä ammattipedagoginen osaaminen (1-6 op)

1P00CH25 Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen (6 op)

Lähiopetus

1P00BA56 Esiintymistaidot osana opettajan ammattitaitoa (3 op)
1P00BT73 Henkilökohtaistamisesta näyttöihin ja osaamisen arviointiin (6 op)

1P00CZ95 Hyvinvoivana ja liikkuvana ammattiin (3 op)

1P00BA49 Opetusvideon tuottaminen (3 op). Työpaja ja ohjaus. Itsenäinen - ja/tai ryhmätyöskentely.

Verkko-opinnot

1P00BA56 Esiintymistaidot osana opettajan ammattitaitoa (3 op)

1P00BM85 The ABC's of Teaching in English (3 op)

1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

1POOCH23 Tekijänoikeudet ammatillisessa opetuksessa (3 op)

1P00CH24 Osallisuutta edistävä opettaja (3 op)

Täydennyskoulutuksen tarjonta

Ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut tarjoaa monipuolisia koulutuksia opettajille ja eri kohderyhmille.

Tutustu tarjontaan täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluiden verkkosivuilta. Koulutukset ovat sisällytettävissä osaksi valinnaisina opintoja.


Campusonline.fi opintotarjonta

CampusOnline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta-portaali, josta on mahdollista valita maksuttomasti verkko-opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista. CampusOnline.fi -opintoja on tarjolla ympäri lukuvuoden. Opintotarjonta julkaistaan kevät- kesä- ja syyslukukausille.

Opintojaksot ovat ilmaisia ammattikorkeakoulujen läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille, avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille.

Jos löydät CampusOnlinesta mielenkiintoisen opintojakson, keskustele ensin tuutorisi kanssa sen sisällyttämisestä opintoihisi. Ilmoittaudu opintoihin vasta sen jälkeen.

Ilmoittautumiset CampusOnline.fi opinnoille tapahtuvat kunkin ammattikorkeakoulun omien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaan ja ammattikorkeakoulujen omissa ilmoittautumisjärjestelmissä. CampusOnlinen portaali ohjaa sinut ammattikorkeakoulun omaan ilmoittautumisjärjestelmään. Esimerkiksi Oamkin tarjoamiin CampusOnline opintoihin ilmoittaudutaan Pepin kautta.

Opintosuorituksen sisällyttäminen omiin opintoihisi edellyttää, että opintosuoritus on nähtävissä Oma Opintopolku -palvelussa, Pepissä tai siitä on paperinen todistus, jonka perusteella se voidaan kirjata osaksi opintojasi.

Lisätietoja: Campusonline.fi