Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Orientaatio osaamisperusteiseen opettajankoulutukseen 5
Opintojen alussa opiskelija perehtyy opettajankoulutuksen osaamistavoitteisiin ja toteutukseen sekä tunnistaa omaa osaamistaan.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00BM40 Ammattipedagogisen osaamisen itsearviointi 5                   5
Ammattipedagoginen osaaminen 34
Ammattipedagogisen osaamisen kehittämiseksi koulutukseen sisältyy opetus- ja ohjausosaamiseen digipedagogiseen osaamiseen, verkosto-osaamiseen sekä opetusharjoitteluun ja turvallisuusosaamiseen painottuvia opintoja.

Opinnoissa edetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan hankkien ja osoittaen osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00BM41 Opetus- ja ohjausosaaminen                     12
1P00BM42 Digipedagoginen osaaminen                     4
1P00BM43 Opetusharjoittelu                     10
1P00BM44 Turvallisuusosaaminen                     2
1P00BM45 Verkosto-osaaminen                     6
Kasvatustieteellinen osaaminen 10
Opiskelija suorittaa opinnot avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti tai ammatillisen opettajakorkeakoulun omien vaatimusten mukaisesti.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00BM46 Kasvatustieteelliset perusopinnot                     10
1P00BM47 Kasvatustieteen perusopinnot (avoin yliopisto)                     10
Muu ammattipedagoginen osaaminen 6
Opiskelija syventää ja täydentää osaamistaan ammattipedagogiikan eri osaamisalueilla opiskelemalla valinnaisia opintoja. Opintojen toteutustapoja on useita ja niiden tarjonta vaihtelee vuosittain. Opinnot kerätään lukukausien tarjonnasta niin, että niistä kertyy opetussuunnitelman mukaisesti vaadittava määrä.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00BA30 Alakohtainen syventävä didaktiikka                     3
1P00BA79 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen                     6
1P00BA54 Ammatillista opettajuutta kehittämässä                     3
1P00BA34 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin ohjaus                     3
1P00BK74 English Boost for Teacher Candidates                     3
1P00BN01 Erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan ohjaaminen                     3
1P00BN11 Erityispedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen                     6
1P00BA56 Esiintymistaidot osana opettajan ammattitaitoa                     3
1P00BA72 Itsensä johtaminen ja työhyvinvointi                     6
1P00BR43 Kaikki ohjaa uralle                     3
1P00BA77 Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen                     3
1P00BD16 Kehittävä työntutkimus oppilaitoksen kehittämisen välineenä                     3
1P00BK61 Kotikansainvälisyys opettajan työssä                     3
1P00BI81 Kulttuuriosaaminen haasteena - Saamelaiskulttuuria opettajille                     3
1P00BA73 Laadukasta opetusta laadukkaassa oppilaitoksessa                     3
1P00BN00 Lab -opinnot                     6
1P00BD15 Lukivaikeuden tunnistaminen                     3
1P00BA66 Managing People                     3
1P00BA74 Millaista on hyvä opetus korkeakoulussa?                     4
1P00BN04 Nuoren opiskelijan kehityksen ja kasvun tukeminen                     3
1P00BA31 Näyttötutkinnot ja henkilökohtaistaminen                     5
1P00BM86 Opettajan lakiklinikka                     3
1P00BA48 Opetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit                     3
1P00BA49 Opetusvideon tuottaminen                     3
1P00BA45 Opiskelijan arviointi opettajan työssä                     3
1P00BM80 Osaamisperusteisen opetusharjoittelun ohjaus                     3
1P00BM81 Osallisena vai syrjässä - opettaja nuoren elämänpolun tukijana                     3
1P00BA64 Piilo-opetussuunnitelmat                     3
1P00BT43 Positive Leadership                     3
1P00BM82 Ratkaisukeskeiset toimintatavat haasteellisissa tilanteissa                     3
1P00BA42 Seikkailukasvatus                     4
1P00BA51 Some-Ekspertti                     3
1P00BA50 Some-Noviisi                     2
1P00BM85 The ABCs of Teaching in English                     3
1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet                     1
1P00BM87 Työelämässä tapahtuva oppimisen ohjaus                     3
1P00BN09 Työnohjaus ryhmässä                     4
1P00BM88 Väriä vuorovaikutukseen ja tehoa esiintymiseen                     3
1P00BM89 Yrittäjyyskasvatuksesta yrittäjyyteen                     6
Jatkuva kehittyminen opettajana 5
Opiskelija reflektoi opintojen aikana omaa omaamistaan ja laatii opintojen lopussa henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00BM48 Opettajan osaamisen kehittymissuunnitelma                     5
Tiedot haettu 2.9.2021 08:25:29

Opetussuunnitelmien sisällöt

Aiemmat vuodet: