Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00BA51 Some-Ekspertti (3 op)
Esitietovaatimukset Ope.fi I -tason osaaminen. Osaaminen voi olla hankittu: digitaalisin osaamismerkein, jolloin 10 osaamismerkkiä antaa Ope.fi I-tasoa vastaavan Some-Noviisi -merkin TAI suorittamalla Some-Noviisi valinnainen opintojakso TAI käytännön kokemuksen kautta, jolloin osallistujalla tulee olla hallussa verkko-ohjauksen perusperiaatteet ja avoimien verkko-oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median peruskäyttö.
Osaamistavoitteet Tavoitteena on edistää tieto- ja viestintätekniikan (tvt) sekä sosiaalisen median osaamista ja perehtyä syvemmin ammatillisen opetuksen tvt:aa hyödyntäviin pedagogisiin malleihin. Ope.fi II -tason koulutuksella kehitetään asiantuntijavalmiuksia, joita tarvitaan kehitettäessä tietoyhteiskuntaosaamista oppilaitosten välisessä tai kansallisessa verkostoyhteistyössä sekä erilaisia oppimisympäristöjä yhdistävässä toiminnassa. II -tason koulutuksella tuetaan mahdollisuuksia erikoistua henkilöä itseänsä kiinnostavien osa-alueiden asiantuntijaksi.
Sisältö Työyhteisöjen kehittäminen kansallisessa toimintaympäristössä
Pedagoginen ja ohjausosaaminen / Toiminta sähköisissä oppimis- ja osallistumisympäristöissä.
Mobiilioppiminen
Verkosto- ja tietohallinnon kehittäminen
Tiedonhallinta ja -hankintataidot, oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen. Työyhteisöjen vuorovaikutus ja viestintä.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opinnot suoritetaan itsenäisesti osaamismerkkeinä. Kehittäjä-tasolla (5 op) osallistujan tulee suorittaa Noviisi-tason (10 osaamismerkkiä) ja Ekspertti-tason (15 osaamismerkkiä) lisäksi vähintään 20 osaamismerkkiä, jolloin merkkejä on yhteensä vähintään 45.

Haettavat osaamismerkit löytyvät listattuna eMateriaaleista kohdasta Osaamisen kehittäminen ja sen alta Digipedagogisen osaaminen valinnaiset osaamismerkit:
oamk.fi/amok/emateriaalit/fi/osaamisen-kehittaminen/...

Osaamismerkit arvioi Some-Kehittäjän vastuuopettaja.
Kun olet saanut kaikki 25 merkkiä suoritettua, ilmoita siitä Tiina Rusaselle tiina.rusanen#oamk.fi (korvaa # -> @)
Toteutustavat Itsenäistä opiskelua.
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit -
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille Sisällöt perustuvat Ope. fi
-tasojen kuvattuun viitekehykseen ja vastaa II -tason päivitysosuutta: Työyhteisöjen yhteistyössä tarvittavan ja kansallisen tason asiantuntijuuden kehittäminen.
Linkit -

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.06.2018 - 31.05.2019 (1P00BA51-3004 | OPE18, OPE16, OPE17)
  • 01.06.2019 - 31.05.2020 (1P00BA51-3006 | OPE19, OPE18)
Tiedot haettu 17.2.2020 10:38:34

Opetussuunnitelmien sisällöt

Aiemmat vuodet: