Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00CH22 Some-Kehittäjä (5 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Some-Kehittäjässä osallistujat syventävät digipedagogista osaamistaan opiskelemalla yli 50 teemasta haluamiaan sisältöjä, sekä osoittamalla osaamisensa osaamismerkeillä.
Sisältö Some-Kehittäjä koulutuksessa painottuu prosessimaisen työskentelyn mahdollistama menetelmien haltuunotto, syventäminen ja osaamisen jakaminen omassa työyhteisössä sekä liittyminen laajempiin osaamisverkostoihin.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opinnot suoritetaan itsenäisesti osaamismerkkeinä. Kehittäjä-tasolla (5 op) osallistujan tulee suorittaa Noviisi-tason (10 osaamismerkkiä) ja Ekspertti-tason (15 osaamismerkkiä) lisäksi vähintään 20 osaamismerkkiä, jolloin merkkejä on yhteensä vähintään 45.

Haettavat osaamismerkit löytyvät listattuna eMateriaaleista kohdasta Osaamisen kehittäminen ja sen alta Digipedagogisen osaaminen valinnaiset osaamismerkit:
oamk.fi/amok/emateriaalit/fi/osaamisen-kehittaminen/...

Osaamismerkit arvioi Some-Kehittäjän vastuuopettaja.
Kun olet saanut kaikki 45 merkkiä suoritettua, ilmoita siitä Tiina Rusaselle tiina.rusanen#oamk.fi (korvaa # -> @)
Toteutustavat Itsenäistä opiskelua verkossa.
Oppimateriaalit oamk.fi/amok/emateriaalit/fi/osaamisen-kehittaminen/...
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit Opintojakso on hyväksytty, kun osaamistavoitteet on saavutettu.
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille Some-Kehittäjä -koulutus vastaa Ope.fi tason III päivitysosuutta ja sen sisällöt perustuvat Ope.fi –taitotasojen kuvattuun viitekehykseen.
Linkit -

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.06.2019 - 31.05.2020 (1P00CH22-3002 | -)
Tiedot haettu 14.8.2020 19:25:24

Opetussuunnitelmien sisällöt

Aiemmat vuodet: