Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Kasvatustieteellinen osaaminen 10
Opiskelija suorittaa opinnot avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti tai ammatillisen opettajakorkeakoulun omien vaatimusten mukaisesti.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00BU16 Kasvatustieteelliset perusopinnot (Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu)                     10
1P00BU18 Kasvatustieteen perusopinnot (avoin yliopisto)                     10
Ammattipedagoginen osaaminen opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 38
Ammattipedagogisen osaaminen opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sisältää pedagogiseen osaamiseen, erityispedagogiseen osaamiseen ja digipedagogiseen osaamiseen sekä turvallisuusosaamiseen painottuvia opintoja. Opinnoissa perehdytään myös työelämä- ja verkosto-osaamiseen, kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamiseen, arvo-osaamiseen, lainsäädäntöosaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämisosaamiseen.

Opinnoissa edetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan hankkien ja osoittaen osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00CG95 Pedagoginen osaaminen I                     5
1P00CG96 Pedagoginen osaaminen II (opetusharjoittelu)                     10
1P00CG97 Erityispedagoginen osaaminen                     3
1P00CG98 Digipedagoginen osaaminen                     4
1P00CG99 Turvallisuusosaaminen                     2
1P00CH00 Työelämä- ja verkosto-osaaminen                     4
1P00CH01 Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen                     2
1P00CH02 Arvo-osaaminen                     2
1P00CH03 Lainsäädäntöosaaminen                     3
1P00CH04 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen                     3
Jatkuva kehittyminen opettajana 12
Opiskelija reflektoi opintojen aikana omaa omaamistaan ja laatii opintojen lopussa henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1P00CH05 Ammattipedagogisen osaamisen itsearviointi                     3
1P00CH06 Opettajan osaamisen kehittymissuunnitelma                     3
Valinnaiset opinnot  
Näytä/piilota kuvaus


1P00BA79 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen                     6
1P00BA34 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin ohjaus                     3
1P00BA56 Esiintymistaidot osana opettajan ammattitaitoa                     3
1P00BT73 Henkilökohtaistamisesta näyttöihin ja osaamisen arviointiin                     6
1P00BA72 Itsensä johtaminen ja työhyvinvointi                     6
1P00BA77 Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen                     3
1P00BA73 Laadukasta opetusta laadukkaassa oppilaitoksessa                     3
1P00BA74 Millaista on hyvä opetus korkeakoulussa?                     4
1P00BN04 Nuoren opiskelijan kehityksen ja kasvun tukeminen                     3
1P00BA49 Opetusvideon tuottaminen                     3
1P00BA45 Opiskelijan arviointi opettajan työssä                     3
1P00BA58 Opettajan vuorovaikutustaidot                     3
1P00CH24 Osallisuutta edistävä opettaja                     3
1P00BA51 Some-Ekspertti                     3
1P00CH22 Some-Kehittäjä                     5
1P00CR48 Syventävä ammattipedagoginen osaaminen                     6
1P00CH23 Tekijänoikeudet ammatillisessa opetuksessa                     3
1P00BM85 The ABCs of Teaching in English                     3
1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet                     1
1P00CH25 Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen                     6
Tiedot haettu 4.6.2020 13:35:44

Opetussuunnitelmien sisällöt

Aiemmat vuodet: