Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00BA56 Esiintymistaidot osana opettajan ammattitaitoa (3 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Opiskelija vahvistaa itselleen sopivaa tyyliä esiintyä vakuuttavasti ja vaikuttavasti opettajana, asiantuntijana ja työnhakijana. Opiskelija analysoi ja kehittää pedagogista esiintymisosaamistaan ja antaa muille rakentavaa palautetta.
Sisältö 1. Millaisia esiintymistaitoja opettajan tulisi osata?
2. Miten vahvistan esiintymiseni vaikuttavuutta?
3. Miten huomioin pedagogisessa esiintymisessä erilaiset kohderyhmät ja ympäristöt?
4. Miten annan kehittävää palautetta?
5. Miten varmistan oman kehittymiseni esiintymistaitoisena opettajana?
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ennakkotehtävät:
a) Laadit yhden dian, jota hyödynnät, kun esittäydyt 1–2 min:ssa johdantowebinaarissa.
b) Kuuntelet johdannoksi videotallenteen, johon saat opettajalta linkin ilmoittautumisajan loputtua. Toimit videolla annettujen ohjeiden mukaan.

Oppimistehtävä:
a) Perehdyt esiintymistaitoa käsittelevään, vapaavalintaiseen kirjaan. Esittelet lähipäivänä kirjasta saamasi idean, jota voit hyödyntää, kun kehität pedagogista esiintymistaitoasi opettajana.
b) Suunnittelet esityksestäsi käsikirjoituksen ja laadit esityksesi tueksi havainnollistamismateriaalia. Aiheesi käsittelyyn on varattu aikaa 15 min, joka sisältää esityksesi ja aiheesta keskustelun.

Yksilöllinen välitehtävä:
Välitehtävä suunnitellaan valmennuspäivänä. Tehtävä voi liittyä esimerkiksi oman osaamisen esittelyyn työnhakutilanteessa tai asiantuntijuuden/koulutuksen/tuotteen/palvelun markkinointiin.

Jälkitehtävä:
Reflektoit blogiisi pedagogista esiintymisosaamistasi. Hyödynnät itsearviointia, pohdintojasi ja saamiasi palautteita. (Huom. Reflektointi liittyy Opettajan osaamisen kehittymissuunnitelma -osaamisalueeseen.)
Toteutustavat Aktivoivat verkko- ja teemakeskustelut, toiminnalliset harjoitukset, yhteistoiminnallinen sekä ryhmä- ja yksilötyöskentely, opiskelijoiden miniopetustuokiot, itse- ja vertaisarviointi
Oppimateriaalit Perehdyt esiintymistaitoa käsittelevään kirjaan, jonka valitset itse.
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit Opintojakso on hyväksytty, kun osaamistavoitteet on saavutettu. Aikaisemmin hankittu osaaminen osoitetaan webinaareissa ja verkkovalmennuksissa/lähipäivinä.
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille Opintojakson vastuuopettaja on Maarit Räisänen.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina, sekä Oulussa ja Rovaniemellä verkko- ja lähiopetusta yhdistäen.
Linkit -

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 12.08.2019 - 23.09.2019 (1P00BA56-3011 | OPE19, OPE18)
  • 02.09.2019 - 23.09.2019 (1P00BA56-3013 | OPE19, OPE18)
  • 02.09.2019 - 07.10.2019 (1P00BA56-3012 | OPE19, OPE18)
  • 01.06.2020 - 24.06.2020 (1P00BA56-3014 | OPE20, OPE19, OPE18)
  • 12.06.2020 - 15.09.2020 (1P00BA56-3017 | OPE20, OPE19, OPE18)
  • 07.09.2020 - 01.10.2020 (1P00BA56-3015 | OPE20, OPE19, OPE18)
  • 21.01.2021 - 16.03.2021 (1P00BA56-3018 | OPE20, OPE19, OPE18)
Tiedot haettu 7.7.2020 18:38:02

Opetussuunnitelmien sisällöt

Aiemmat vuodet: