Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00BA79 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (6 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Opiskelija laatii kehittämistehtävään henkilökohtaiset osaamistavoitteet ja suunnittelee osaamisen hankkimisen ja osoittamisen.
Sisältö Opiskelija toteuttaa yksin tai yhteistyössä opiskelijoiden ja/tai työelämän kanssa ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen opettajankoulutukseen liittyvän kehittämistehtävän. Tehtävä voi olla luonteeltaan esimerkiksi suunnittelua, tiedon keruuta tai materiaalin valmistamista tai näissä avustamista. Aihe voi olla opiskelijan tai opiskelijaryhmän oma tai toimeksianto. Oman aiheen sopivuudesta voi tiedustella omalta tuutorilta.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Kehittämistehtävään liittyvää osaamista voi hankkia esimerkiksi
- osallistumalla kehittämistyöhön omalla koulutusalalla
- toimimalla kehittämishankkeissa ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöissä
- perehtymällä ammatillisen koulutuksen työelämäverkostoissa toteutuvaan oppimisen ohjaamiseen ja pedagogisiin malleihin
- ohjaamalla opiskelijaa työpaikkaohjaajana/oppilaitoksen ohjaajana työelämässä tapahtuvan oppimisen tai harjoittelun ympäristöissä
- osallistumalla ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelman kehittämiseen.
Toteutustavat -
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Opintojakso on hyväksytty, kun osaamistavoitteet on saavutettu.
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille Itsenäinen työskentely ja/tai tiimityöskentely. Opintojakso on mahdollista suorittaa 1 - 6 op:n laajuisena.

Opiskelija esittää osaamistaan tunnustettavaksi Ossin Valinnaiset opinnot -osioon. Opintojakson vastuuopettajina ovat oman opintoryhmän tuutoriopettajat.
Vastuuhenkilöt -
Linkit -

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.06.2020 - 31.05.2021 (1P00BA79-3008 | OPE20, OPE19, OPE18)
  • 01.06.2021 - 31.05.2022 (1P00BA79-3009 | OPE20, OPE19, OPE21)
Tiedot haettu 2.12.2021 18:20:01

Opetussuunnitelmien sisällöt

Aiemmat vuodet: