Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijan ohjeet


»

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00DA05 Digi-Kehittäjä (5 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Suomeksi
Digi-Kehittäjässä osallistujat syventävät digipedagogista osaamistaan opiskelemalla yli 50 teemasta haluamiaan sisältöjä, sekä osoittamalla osaamisensa osaamismerkeillä.
Sisältö Digi-Kehittäjä koulutuksessa painottuu prosessimaisen työskentelyn mahdollistama menetelmien haltuunotto, syventäminen ja osaamisen jakaminen omassa työyhteisössä sekä liittyminen laajempiin osaamisverkostoihin.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opinnot suoritetaan itsenäisesti osaamismerkkeinä. Kehittäjä-tasolla (5 op) osallistujan tulee suorittaa Osaaja-tason (10 osaamismerkkiä) ja Ekspertti-tason (15 osaamismerkkiä) lisäksi vähintään 20 osaamismerkkiä, jolloin merkkejä on yhteensä vähintään 45.

Haettavat osaamismerkit löytyvät listattuna eMateriaaleista kohdasta Osaamisen kehittäminen ja sen alta Digipedagogisen osaamisen valinnaiset osaamismerkit:
oamk.fi/amok/emateriaalit/fi/osaamisen-kehittaminen/...

Osaamismerkit arvioi vastuuopettaja.
Kun olet saanut kaikki 45 merkkiä suoritettua, ilmoita siitä Kati Korennolle, kati.korento#oamk.fi (korvaa # -> @)
Toteutustavat Itsenäistä opiskelua verkossa.
Oppimateriaalit oamk.fi/amok/emateriaalit/fi/osaamisen-kehittaminen/...
Kurssikirjallisuus -
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Opintojakso on hyväksytty, kun osaamistavoitteet on saavutettu.
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille -
Vastuuhenkilöt -
Linkit -

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.06.2020 - 31.05.2021 (1P00DA05-3001 | OPE20, OPE19, OPE18)
  • 01.06.2021 - 31.05.2022 (1P00DA05-3002 | OPE20, OPE19, OPE21)
Tiedot haettu 21.10.2021 12:33:41

Opetussuunnitelmien sisällöt

Aiemmat vuodet: