Harjoittelu

Harjoitteluprosessi_Erkka.JPG

1. Osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin perehtyminen

Perehdy ammatillisen erityisopettajankoulutuksen harjoittelun osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Sovi ohjauskeskustelu tuutorisi kanssa ja keskustele hänen kanssaan mahdollisista harjoittelupaikoista, harjoittelun ajoituksesta, osaamisen hankkimisen tavoista ja osaamisen osoittamisesta. Keskustelkaa myös henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi pohjalta, mitä osaamistavoitteita haluat harjoittelusi aikana kehittää ja osoittaa (katso kohta 4.).

2. Harjoitteluun ilmoittautuminen ja yhteistyö- ja harjoittelusopimus

Harjoittelusi toteutuu ohjaavan erityisopettajan ohjauksessa ammatillisen erityisopettajan tehtävissä tai omassa työssäsi ammatillisena erityisopettajana.

Kun olet keskustellut tuutorisi kanssa harjoittelusta, hanki itsellesi harjoittelupaikka ja harjoittelua ohjaava erityisopettaja. Ilmoittaudu sen jälkeen harjoitteluun Pepissä ja kirjaa tietokantaan harjoittelupaikkasi ja tiedot harjoittelua ohjaavasta erityisopettajasta. Tietoja voi täydentää myöhemminkin. Ammatillinen opettajakorkeakoulu maksaa ohjaavalle erityisopettajalle tai organisaatiolle 250 euron ohjauspalkkion.

Huolehdi ennen harjoittelusi alkua, että Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja harjoittelupaikan välillä on tehty yhteistyö- ja harjoittelusopimus. Kun olet tehnyt harjoitteluun ilmoittautumisen Pepissä ja kirjannut harjoittelupaikkasi ja ohjaavan erityisopettajasi tiedot, ne siirtyvät samalla esitäytettyyn harjoittelusopimuspohjaan. Täydennä sopimuspohjan tietoja tarvittaessa ja arvioi harjoittelusi keston aika. Tulosta sopimuksia niin, että yksi allekirjoitettu kappale jää harjoittelupaikkaasi, yksi tulee ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja halutessasi yksi jää sinulle. Harjoittelusopimus skannataan opettajakorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen amok@oamk.fi tai sen voi lähettää maapostitse osoitteeseen

Ammatillinen opettajankoulutus
Oulun ammattikorkeakoulu/Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9
90570 Oulu

Harjoittelusopimuksen kaikkiin kappaleisiin tulee opiskelijan sekä harjoitteluoppilaitoksen ohjaavan erityisopettajan esimiehen allekirjoitukset. Ammatillisen opettajakorkeakoulun allekirjoitusta sopimukseen ei tarvita, sillä sen korvaa juokseva, sähköinen sopimusnumero ja se yksilöi jokaisen sopimuksen.

3. Rikosrekisteriote

Edellytämme kaikilta alle 18-vuotiaiden parissa harjoittelevilta erityisopettajaopiskelijoilta rikosrekisteriotteen. Tilaa rikosrekisteriote Oikeusrekisterikeskuksesta ja näytä se verkkokokousympäristössä tai paikan päällä Oulussa koulutuspäällikkö Pia Oikariselle pia.oikarinen#oamk.fi (korvaa # -> @). Jos käytettävissäsi ei ole sähköistä tunnistautumista, voit hakea otteen samalta sivulta löytyvällä ja tulostettavissa olevalla hakemuslomakkeella Oikeusrekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti. (Ammattikorkeakoululaki 6:34.4 §, VNA ammattikorkeakouluista 11 §.)

Rikosrekisteriote on opiskelijoiden harjoittelupaikkaa varten maksuton. Kun tilaat otteen, ilmoita kyselyn käyttötarkoitus: ”Opiskelijan lasten parissa tehtävä työharjoittelu”. Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriotteen toimittaminen on edellytys alaikäisten parissa toteutuvalle harjoittelulle.

4. Harjoittelun henkilökohtainen opintosuunnitelma

Laadi harjoitteluun henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suunnittele,miten harjoittelusi aikana hankit osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja miten osoitat sitä arviointikriteerien mukaisesti. Harjoittelun suunnitelmapohjan voit ladata oman opintoryhmäsi Howspacesta. Tallenna harjoittelusuunnitelma itsellesi ja jaa se muokkausoikeuksin sekä OSSIin (osaamistavoite 20) että ohjaavalle erityisopettajalle. Saat ohjausta suunnitelmasi laatimiseen tuutoriltasi ja harjoitteluasi ohjaavalta erityisopettajalta.

5. Osaamisen osoittaminen harjoittelussa

Harjoittelusi aikana opetat ja ohjaat autenttisessa koulutuskontekstissa ja toimit ammatillisen erityisopettajan tehtävissä. Kehität osaamistasi ja osoitat osaamistavoitteissa vaaditunosaamisen harjoittelusi aikana. Harjoittelusi jatkuu, kunnes osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen on hankittu ja osoitettu. Ohjaava erityisopettajasi havainnoi ammatillisena erityisopettajana toimimistasi ja antaa palautetta. Myös tuutorisi havainnoi osaamistasi joko harjoittelupaikassa tai ohjaa ja seuraa harjoitteluasi esimerkiksi etäyhteydellä. Voit osoittaa osaamistasi myös videoimalla toimintaasi harjoittelussa.

6. Ohjaavan opettajan kirjallinen arviointi

Harjoittelusi päätyttyä ohjaava erityisopettajalaatii sinulle kirjallisen palautteen osaamisestasi harjoittelusuunnitelmalomakkeeseesi.

7. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kun olet saavuttanut harjoitteluusi sisältyvät osaamistavoitteet,tuutori tunnistaa ja tunnustaa osaamisesi ja kirjaa opintosuoritukset Peppiin.